Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Opmaak opgeven voor tijdvelden
 

Opmaak opgeven voor tijdvelden

1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer tijdvelden of berekeningvelden met een tijd als resultaat.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand.

3. Klik in het onderdeel Gegevens opmaken op Tijd Uiterlijk en selecteer dan de opmaak die u wilt gebruiken uit de lijst Opmaak.

 

U wilt tijden als volgt weergeven

Gaat u als volgt te werk

Precies zoals ze zijn ingevoerd

Selecteer Zoals ingevoerd bij Opmaak.

In een vooraf gedefinieerde opmaak

Selecteer bij Opmaak een formaat uit de lijst.

Met voorloopnullen (zoals in 05:09:02) of voorloopspaties (zoals in 5: 9: 2)

Kies opties bij Voorloopteken.

Met een andere Japanse tijdweergave (als u een lettertype gebruikt dat Japanse tekens gebruikt)

Kies in het gebied Japans een optie voor Type cijfers.

Met een andere tekstopmaak

Gebruik het tabblad Uiterlijk Uiterlijk van het infovenster om tekstkenmerken te kiezen Raadpleeg Tekstopmaak opgeven voor velden.

De huidige systeeminstellingen gebruiken voor tijden

Bij Opmaak selecteert u Korte systeemtijd (bijvoorbeeld, 8:23 AM) of Lange systeemtijd (bijvoorbeeld, 8:23:54 AM).

FileMaker Pro Advanced maakt tijden op basis van de huidige systeeminstellingen op wanneer het bestand wordt geopend.

Als u in het secondengedeelte ook fracties van seconden wilt weergeven, gaat u verder met de volgende stap.

4. Klik op Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand en klik dan op Getal Knop Tijd in het onderdeel Gegevens opmaken.

5. Selecteer de gewenste opmaakopties.

Er zijn slechts twee opties die de weergave van het secondengedeelte beïnvloeden: Vast aantal decimalen en Scheidingsteken.

6. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.

Verwante onderwerpen 

Tijdvelden

Opmaak opgeven voor velden die getallen bevatten