Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Opmaak opgeven voor datumvelden
 

Opmaak opgeven voor datumvelden

1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer datumvelden of berekeningvelden met een datum als resultaat.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand.

3. Klik in het onderdeel Gegevens opmaken op Datum Potlood-knop en selecteer dan de opmaak die u wilt gebruiken uit de lijst Opmaak.

 

U wilt datums als volgt weergeven

Gaat u als volgt te werk

Precies zoals ze zijn ingevoerd

Selecteer Zoals ingevoerd bij Opmaak.

In een vooraf gedefinieerde opmaak

Kies een opmaak bij Opmaak.

Als u het scheidingsteken tussen gedeelten van een numerieke datum wilt wijzigen, typt u een ander teken in het vak Numeriek scheidingsteken.

In een eigen opmaak

Kies bij Opmaak voor Eigen en kies opties.

Met voorloopnullen (zoals in 2-1-1999) of een spatie beginnen in het numerieke gedeelte van datums

Kies opties in het onderdeel Voorloopteken.

Met een andere tekstopmaak

Selecteer tekstopties op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster. Raadpleeg Tekstopmaak opgeven voor velden.

Met een andere Japanse datumweergave (als u een lettertype gebruikt dat Japanse tekens gebruikt)

Kies in het gebied Japans voor Type cijfers een weergavetype.

De huidige systeeminstellingen gebruiken voor data

Bij Opmaak selecteert u Korte systeemdatum (bijvoorbeeld, 11/11/2014) of Lange systeemdatum (bijvoorbeeld maandag 11 november 2019).

FileMaker Pro Advanced maakt data op basis van de huidige systeeminstellingen op wanneer het bestand wordt geopend.

4. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.

Verwante onderwerpen 

Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven

Een veld instellen om een kalender met vervolgkeuzelijst weer te geven

Datumvelden