Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > FilterValues
 

FilterValues

Geeft als resultaat een tekst die alleen de waarden bevat die in FilterWaarden zijn opgegeven, in de volgorde waarin ze oorspronkelijk in tekst zijn ingevoerd.

Opmaak 

FilterValues (tekst ; FilterWaarden)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld

FilterWaarden - waarden die u in de opgegeven tekst wilt behouden.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Als de parameter filterValues geen waarden bevat, is het resultaat een lege tekenreeks.

Waarden zijn tekstitems, gescheiden door Returns. Een waarde kan leeg zijn of één teken, een woord, zin of alinea zijn. Wanneer u op Enter of Return drukt, begint u met de aanmaak van een nieuwe waarde. De laatste waarde wordt herkend met of zonder een Return.

Wanneer de parameter tekst of FilterWaarden een letterlijke tekenreeks is, moet u tussen elk item in de tekenreeks een alinea-einde (¶) plaatsen. Als u een terugloopteken wilt invoegen, klikt u op de knop in het dialoogvenster Berekening opgeven.

De functie FilterValues maakt geen onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters.

Elke resultaatwaarde eindigt met een Return, zodat lijsten gemakkelijk kunnen worden samengevoegd.

Voorbeeld 1 

FilterValues ("Gebeitst¶Beuken¶Bankstel" ; "Gebeitst¶Beuken") geeft als resultaat

Gebeitst
Beuken

Voorbeeld 2 

FilterValues (ValueListItems ("Database" ; "Grootten") ; "Medium¶Klein") geeft als resultaat

Klein
Medium

wanneer een databasebestand met de naam Database een invoerlijst heeft die Klein¶Medium¶Groot bevat.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules