Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren > FileMaker Pro-indeling
 

FileMaker Pro-indeling

U kunt importeren vanuit en exporteren naar de FileMaker Pro-indeling (FMP12).

Importeren vanuit een FileMaker Pro Advanced-bestand

Wanneer u gegevens vanuit een ander FileMaker Pro Advanced-bestand importeert, kunt u gegevens uit één tabel in het bronbestand importeren in één tabel in het doelbestand.

Als het bronbestand een FileMaker Pro Advanced-bestand met meerdere tabellen is, kunt u alleen gegevens uit één tabel tegelijk importeren. Tijdens het importproces kiest u in het bestand de tabel die u wilt importeren. Herhaal het importproces voor elke tabel die u wilt importeren.

Als u gerelateerde gegevens wilt importeren, importeert u gegevens rechtstreeks vanuit de gerelateerde tabel.

Als u slechts enkele records in een FileMaker Pro Advanced-bestand wilt importeren, opent u het bestand en voert u een zoekopdracht uit zodat de gevonden reeks in het actieve venster alleen de records bevat die u wilt importeren. (Raadpleeg Records zoeken.) FileMaker Pro Advanced bepaalt de te importeren gevonden reeks op basis van het voorgrondvenster in het bestand. Als u records importeert vanuit een gesloten bestand of vanuit een geopend bestand waarin geen vensters zijn weergegeven, importeert FileMaker Pro Advanced alle records, ongeacht eventuele gevonden reeksen.

Als u een FileMaker Pro Advanced- of FileMaker Pro-bestand wilt importeren dat in een oudere versie is gemaakt, converteert u eerst het bestand naar de huidige indeling. Raadpleeg Bestanden van FileMaker Pro 11 Advanced en FileMaker Pro 11 en lager converteren.

Exporteren naar een FileMaker Pro Advanced-bestand

Wanneer u gegevens naar een FileMaker Pro Advanced-bestand exporteert, wordt een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand gemaakt dat de gegevens bevat die u exporteert.

U kunt slechts uit één tabel tegelijk records exporteren.

Als er tabellen zijn die gerelateerd zijn aan de brontabel die u exporteert, kunt u ook velden exporteren vanuit die gerelateerde tabellen. Voor de gegevens die u exporteert, wordt in het geëxporteerde bestand echter slechts één tabel gemaakt.

Als u slechts enkele records uit het FileMaker Pro Advanced-bronbestand wilt exporteren, voert u eerst een zoekopdracht uit. Alleen de records in de gevonden reeks zullen worden geëxporteerd. Raadpleeg Records zoeken.

FileMaker Pro Advanced exporteert veldnamen en veldtypen naar het geëxporteerde bestand.

Zowel samenvoeg- als FileMaker Pro-indelingen bevatten veldnamen. De toepassing waarin de gegevens worden geïmporteerd, moet echter de door u gekozen opmaak ondersteunen. Bepaalde toepassingen verwijderen de veldnamen bij het importeren van de geëxporteerde gegevens.

Het geëxporteerde bestand bevat één lay-out Standaardformulier.

Alle globaalvelden die u exporteert, zijn niet langer globaalvelden in het geëxporteerde bestand. Elk geëxporteerd globaalveld wordt daarentegen een niet-globaalveld dat het globaalveld in elke geëxporteerde record herhaalt. U kunt eventueel het veld in het geëxporteerde bestand veranderen in een globaalveld.

Opmerking  Als u een nieuw bestand wilt maken dat de gegevens, lay-outs, scripts en andere elementen van het bronbestand bevat, kunt u het beste het bestand kopiëren in plaats van gegevens te exporteren. Daarna kunt u het gekopieerde bestand openen en de gewenste wijzigingen aanbrengen, bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwijderen. Raadpleeg Bestanden opslaan en kopiëren.

Verwante onderwerpen 

Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren

Gegevens exporteren vanuit FileMaker Pro Advanced