Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldStyle
 

FieldStyle

Geeft als resultaat de veldopmaak die op veldnaam is toegepast in lay-outnaam.

Opmaak 

FieldStyle (bestandsnaam;layoutnaam;veldnaam)

Parameters 

bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).

layoutnaam - de naam van een lay-out in het opgegeven databasebestand.

veldnaam - de naam van een veld in de opgegeven lay-out.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Als aan het veld een invoerlijst is gekoppeld, geeft de functie FieldStyle ook de naam van de invoerlijst als resultaat.

Een standaardveld geeft als resultaat Standard.

Een standaardveld met een verticale schuifbalk geeft als resultaat Scrolling.

Een keuzelijst geeft als resultaat Popuplist.

Een venstermenu geeft als resultaat Popupmenu.

Een selectievakje geeft als resultaat Checkbox.

Een keuzerondje geeft als resultaat RadioButton.

Een kalender met keuzelijst geeft als resultaat Calendar.

Voorbeeld 1 

In de lay-out Gegevensinvoer in het databasebestand Klanten geeft FieldStyle ("Klanten" ; "Gegevensinvoer" ; "Huidige klant") als resultaat RadioButton Ja/Nee-lijst wanneer het veld Huidige klant als een keuzerondje is opgemaakt en aan de invoerlijst Ja/Nee-lijst is gekoppeld.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules