Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Ontwerpfuncties > FieldIDs
 

FieldIDs

Geeft als resultaat een lijst met alle veld-ID's in bestandsnaam en lay-outnaam.

Opmaak 

FieldIDs (bestandsnaam;layoutnaam)

Parameters 

bestandsnaam - de naam van een geopend databasebestand (lokaal of extern).

layoutnaam - de naam van een lay-out of tabel in het opgegeven databasebestand.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Vermelde items worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens.

Gerelateerde velden leveren IDTabel::IDGerelateerdVeld als resultaat op.

Bijvoorbeeld 12::4, waarin 12 het ID-nummer van de tabel en 4 het ID-nummer van het gerelateerde veld is.

Voorbeeld 1 

FieldIDs ("Klanten" ; "") geeft als resultaat de ID-nummers van alle unieke velden in de standaardtabel Klanten.

Voorbeeld 2 

FieldIDs ("Klanten" ; "Lay-out 5") geeft als resultaat de ID-nummers van alle unieke velden (inclusief de gerelateerde velden), in Lay-out 5 in Klanten.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules