Verwijzingen > FileMaker Pro Advanced-functies die niet compatibel zijn met oudere versies
 

FileMaker Pro Advanced-functies die niet compatibel zijn met oudere versies

Hier vindt u een lijst met geïntroduceerde functies sinds FileMaker Pro Advanced 12 en FileMaker Pro 12 die niet compatibel zijn met oudere versies van het product.

Voor informatie over de versie waarin elke scriptstap, functie en scriptactivering is geïntroduceerd, raadpleegt u de individuele Help-onderwerpen. Meer informatie over de nieuwe mogelijkheden van deze versie vindt u in Nieuwe functies in FileMaker Pro 17 Advanced.

In de volgende tabel ziet u de versie waarin elke functie is geïntroduceerd.

 

Functie

Versie

De optie Object verbergen wanneer in het infovenster

13

Schuifbesturingselementen

13

Popovers

13

Verbeteringen aan Weergavestatus voor records in de Lijstweergave en portaalrijen

13

Aanpassing van de lay-outachtergrond met schermvullende afbeeldingen, kleuren of overgangen

13

Verbeteringen aan containervelden in gegevensopslag, ophaling van metagegevens van bestanden en prestaties

13

De optie Minimaal toegestane versie om dit bestand te openen in het dialoogvenster Bestandsopties

13

De optie Lijst met bij de berekening van het resuméveld

13

Een pictogram voor een app op maat weergeven in de vensters ‘Mijn apps’ en ‘Recent’ in FileMaker Pro Advanced en in het Startpaneel in FileMaker Go en FileMaker WebDirect

14

Knoplabels met tekst, een pictogram (vooraf gedefinieerd of aangepast), of beide

14

Knoppenbalken

14

Tekst van plaatsvervanger in velden

14

Navigatiegedeelten van lay-out

14

Vinkje om geselecteerde selectievakjes aan te geven

14

Besturingselementstijl Verborgen invoervak

15

Kaartvenster

16

Verificatie van account via OAuth-identiteitsproviders

16

Externe scriptstappen die door plug-ins worden voorzien

16

Portalen die records uit de huidige tabel weergeven

17