Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Herhaalfuncties > Extend
 

Extend

Maakt het mogelijk dat een waarde in een niet-herhalend veld wordt gebruikt met elke herhaling in een herhalend veld.

Opmaak 

Extend (nietherhalend veld)

Parameters 

nietherhalendVeld - elk niet-herhalend veld (een veld dat volgens de velddefinitie slechts één waarde bevat) dat, of een uitdrukking die een verwijzing naar één waarde als resultaat geeft.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Gebruik de functie Extend in berekeningen waarbij herhalende en niet-herhalende velden betrokken zijn. Wanneer u de functie Extend niet gebruikt, wordt de waarde in nietherhalendVeld alleen bij de eerste herhaling in het herhalend veld gebruikt.

Voorbeeld 1 

Extend(BTW-tarief) * Hoeveelheid * Artikelprijs geeft als resultaat 1,197, 0,6606 en 1,497 wanneer BTW-tarief het getal 0,06 bevat, het herhalend veld Hoeveelheid 1, 3 en 5 bevat en het herhalend veld Artikelprijs 19,95, 3,67 en 4,99.

Voorbeeld 2 

Aantal items * Extend(if(Grootte bedrijf > 100; Verlaagde prijs; Prijs)) geeft als resultaat €1250, €500 en €750 wanneer Verlaagde prijs €50 bevat, het herhalend veld Aantal items 25, 10 en 15 bevat en Grootte bedrijf is groter dan 100. Als Grootte bedrijf minder is dan 100 en Prijs €100 bevat, geeft deze berekening €2500, €1000 en €1500 als resultaat.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules