Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records exporteren
 

Records exporteren

Exporteert records naar een opgegeven bestand.

Zie ook 

Opties 

Met dialoogvenster geeft aan of dialoogvensters moeten worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd. In deze dialoogvensters kan de gebruiker nieuwe exportcriteria instellen.

Met Directory’s maken geeft u op of nieuwe directory's moeten worden gemaakt op het pad van het uitvoerbestand.

Met Uitvoerbestand opgeven kunt u opgeven welk bestand en bestandstype u wilt exporteren. Kies de map waarnaar u wilt exporteren of typ het mappad rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro Advanced gebruikt het eerste pad dat wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken. De importeervereisten van het programma waarin de geëxporteerde gegevens worden gebruikt, bepalen welk bestandstype u moet kiezen. U kunt ook bepalen wat er gebeurt na het opslaan: Bestand automatisch openen en E-mail maken met bestand als bijlage.

Als FileMaker Pro Advanced een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.

Opmerking  U kunt records exporteren als een Microsoft Excel-werkblad door de optie Excel-werkmappen (.xlsx) te kiezen. Raadpleeg Records opslaan en verzenden als een Excel-bestand.

Als u XML als het exportbestandstype opgeeft, verschijnt het dialoogvenster XML- en XSL-opties opgeven, waarin u een XML-grammatica kunt opgeven en een XSLT-opmaakmodel kunt kiezen als u de XML wilt omzetten. De XSLT-bron kan een bestand zijn, het resultaat van een HTTP-verzoek of het resultaat van een berekening die een bestandspad of een HTTP-verzoek genereert.

Opmerking  Exporteer geen velden waarvan de naam geheel numeriek is (zoals "2") of uit een kana-teken van één byte bestaat (Japanse versie) met de FMPDSORESULT-grammatica.

Met Exporteervolgorde opgeven gebruikt u de exporteervolgorde die werd gehanteerd wanneer u de scriptstap toevoegde. De volgorde voor exporteren die het laatst is gebruikt in het bestand wordt als standaardwaarde weergegeven, maar deze waarde kan worden gewijzigd of verwijderd. Kies zo nodig een tekenset voor het uitvoerbestand in de lijst. Selecteer de optie Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens. Anders wordt de opmaak van de laatst geëxporteerde gegevens gebruikt.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

U kunt de exporteervolgorde opgeven voordat u deze scriptstap toevoegt of de stap uitvoeren met een dialoogvenster waarin de gebruiker nieuwe criteria kan opgeven. Met Records exporteren exporteert u alle records die op dat moment worden doorzocht. Gebruik een zoekopdracht voordat u de scriptstap Records exporteren gebruikt als u het aantal records dat u exporteert, wilt beperken.

Als u deze scriptstap toevoegt aan een op een server uit te voeren script en Met dialoogvenster niet instelt op Uit, verschijnt de tekst (NIET compatibel) in de scriptstap. Het script wordt echter wel uitgevoerd en werkt net alsof Met dialoogvenster is ingesteld op Uit. Raadpleeg Get (LijstDocumentenpad) functie voor meer informatie.

Opmerkingen 

In scripts aan serverzijde:

Exporteren naar de FMP12-indeling wordt niet ondersteund.

Alleen bepaalde mappen zijn toegankelijk. Raadpleeg Paden in scripts op servers.

In FileMaker Go:

Exporteren naar de FMP12- en XML-indelingen wordt niet ondersteund.

De optie Directory’s maken wordt niet ondersteund.

In FileMaker WebDirect:

Deze scriptstap wordt niet ondersteund in mobiele browsers.

Exporteren naar de FMP12-, XML-, XLS- of XLSX-indelingen wordt niet ondersteund.

De optie Directory’s maken wordt niet ondersteund.

Als Uitvoerbestand opgeven is geselecteerd, voert FileMaker WebDirect geëxporteerde records uit met de opgegeven bestandsnaam en het opgegeven bestandstype maar wordt het opgegeven bestandspad genegeerd.

FileMaker WebDirect voert geëxporteerde records uit naar de standaardlocatie voor downloads van de webbrowser.

Als veldgegevens of recordgegevens te lang zijn voor de exportindeling, geeft de Get (LaatsteFout) functie als resultaat 0 in plaats van 736.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript zoekt en sorteert records en exporteert de gevonden reeks als een Excel-bestand zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.

Ga naar lay-out ["Facturen"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records exporteren [Met dialoogvenster: Uit; Directory’s maken: Uit ; "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx"; Unicode (UTF-16)]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript exporteert de gevonden reeks als een Excel-bestand tenzij er al een bestand met deze naam in de uitvoerdirectory staat.

If [not PatternCount (Get (LijstDocumentenpad); "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx" )]
Records exporteren [Met dialoogvenster: Uit; Directory’s maken: Uit ; "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx"; Unicode (UTF-16)]
End If

Verwante onderwerpen 

Records importeren scriptstap

Records opslaan als PDF scriptstap

Records opslaan als Excel scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)