Grafieken maken van gegevens > Voorbeeld: Gescheiden gegevens in een grafiek uitzetten
 

Voorbeeld: Gescheiden gegevens in een grafiek uitzetten

In FileMaker Pro Advanced kunt u meerdere ingevoerde gegevens uit één veld in een grafiek uitzetten wanneer elke gegevenswaarde in het veld van de andere is gescheiden met een regelterugloopteken (door Returns gescheiden gegevens).

De grafiek

In dit voorbeeld maakt u een nieuw bestand met twee door Returns gescheiden velden: Land en Aantal klanten. De velden bevinden zich in één lay-out en alle gegevens worden in één record opgeslagen. Vervolgens maakt u een kolomgrafiek waarin het aantal klanten in elk land wordt vergeleken.

Een bestand maken

1. Kies Bestand > Nieuwe maken en dubbelklik vervolgens op Leeg.

2. Geef het bestand de naam Wereldwijde klanten en klik daarna op Opslaan om het bestand op uw vaste schijf op te slaan.

Het bestand wordt in de modus Bladeren geopend. Als het dialoogvenster Database beheren wordt weergegeven, klikt u op OK. De eerste tabel en lay-out worden voor u gemaakt. Beide hebben dezelfde naam als het bestand.

De velden definiëren en opmaken

1. Kies Weergave > Lay-outmodus.

2. Klik op het tabblad Velden op Pictogrammen voor gestapelde kolomgrafiek en Gestapelde staafgrafiek om een nieuw veld toe te voegen en typ vervolgens Land.

3. Maak nog een veld en noem het Aantal klanten.

4. Selecteer in de lay-out het veld Aantal klanten en de veldlabel en sleep ze ongeveer 2,5 cm naar beneden.

5. Selecteer het veld Land en sleep de onderste handgreep ervan naar beneden totdat u vijf rijen in het veld ziet.

6. Selecteer het veld Aantal klanten en sleep de onderste handgreep ervan naar beneden totdat u vijf rijen in het veld ziet.

7. Kies Lay-outs > Lay-out opslaan en klik vervolgens op Lay-out verlaten om de wijzigingen op te slaan en naar de modus Bladeren terug te gaan.

Tip  U kunt Wijzigingen in lay-out automatisch opslaan (niet vragen) als u de wijzigingen aan de lay-out wilt opslaan wanneer u deze verlaat.

Gegevens aan het bestand toevoegen

1. Klik op Nieuwe record op de statusbalk.

2. Typ in het veld Land de volgende landnamen, waarbij u na elke landnaam op Enter of Return drukt.

Spanje
Italië
Japan
Duitsland
Verenigde Staten

3. Typ in het veld Aantal klanten de volgende waarden, waarbij u na elke waarde op Enter of Return drukt.

15
6
23
10
29

U hebt twee velden gemaakt die door Returns gescheiden gegevens bevatten.

Een kolom maken om het aantal klanten in elk land te vergelijken

1. Klik op de lay-outbalk op Lay-out bewerken om naar de lay-outmodus over te schakelen.

2. Sleep de grijze gedeeltegrens van het hoofdgedeelte naar beneden om ruimte voor de grafiek te maken.

3. Klik op het Grafiekgereedschap Knop Opgeven op de statusbalk, klik dan op het hoofdgedeelte van de lay-out en sleep vervolgens een groot rechthoek naar de positie waar de grafiek moet verschijnen.

Het dialoogvenster Grafiek instellen wordt weergegeven.

4. Klik in het Grafiekeninfovenster op Gegevensbron en kies Huidige record (gescheiden gegevens).

5. Voer in het gebied Grafiek van het Grafiekeninfovenster de volgende gegevens in:

 

Voor

Gaat u als volgt te werk

Titel

Typ Klanten per land.

Type

Kies Kolom.

X-as (horizontaal)

Typ voor Titel de tekst Landen.

Voor Gegevens klikt u op Knop Nieuw veld, kiest u Veldnaam opgeven, kiest u Land in de lijst en klikt u op OK.

Gegevenswaarden uit het veld Land verschijnen onder de grafiek. Het zijn labels voor de kolommen in uw grafiek (x-reeks). Dit zijn de gegevens die u vergelijkt.

Y-as (verticaal)

Typ voor Titel de tekst Aantal klanten.

Voor Gegevens klikt u op Knop Nieuw veld, kiest u Veldnaam opgeven, kiest u Aantal klanten in de lijst en klikt u op OK.

De kolommen in uw grafiek tonen de gegevenswaarden van het veld Aantal klanten (Y-reeks). Dit zijn de gegevens die u meet.

6. Klik op Gereed.

7. Kies Lay-outs > Lay-out opslaan en klik vervolgens op Lay-out verlaten om de wijzigingen op te slaan en naar de modus Bladeren terug te gaan.

Elke door Returns gescheiden waarde in het veld 'Land' komt overeen met een door Returns gescheiden waarde in het veld 'Aantal klanten' in de volgorde waarin de gegevens zijn ingevoerd.