Envelopinhoud opgeven (wizard Lay-out/rapport maken)

In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken plaatst u de velden en tekst die u op elke envelop wilt afdrukken.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Velden op de envelop plaatsen

Dubbelklik op de gewenste velden in de lijst Beschikbare velden in de volgorde waarin u ze wilt weergeven.

Als u een veld uit een andere tabel wilt kiezen, kiest u eerst de tabel uit de lijst met tabellen en plaatst u daarna het veld. U kunt ook een nieuw veld of een nieuwe tabel maken door in de lijst met tabellen de optie Database beheren te selecteren.

Een veld naar een nieuwe regel verplaatsen

Klik in Envelopinhoud om de invoegpositie te plaatsen vóór het veld dat u wilt verplaatsen (vóór de punthaken <<). Druk vervolgens op Enter of Return.

Tekst of interpunctie plaatsen tussen velden

Klik in Envelopinhoud op de plaats waar u de tekst of interpunctie wilt invoegen en typ daarna de gewenste tekst of interpunctie.

Een veld verwijderen van de envelop

Selecteer in Envelopinhoud de veldnaam en de scheidingstekens (<< en >>) en druk vervolgens op Backspace of Delete.

Belangrijk  In FileMaker Pro Advanced worden velden in een lay-out ‘Enveloppen’ opgemaakt als samenvoegvelden. Samenvoegvelden staan tussen dubbele punthaken (<< en >>). Selecteer deze punthaken samen met de veldnaam als u een veldnaam in de lay-out verplaatst of verwijdert. Voeg geen interpunctie of andere tekst in binnen de punthaken, tenzij deze deel uitmaakt van de veldnaam.

Opmerkingen 

Met samenvoegvelden kunt u geen gegevens invoeren of bewerken. Als u gegevens wilt invoeren of bewerken, moet u een andere lay-out gebruiken.

Verwante onderwerpen 

Een lay-out maken

Etiketten en enveloppen afdrukken