Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar Zoeken
 

Ga naar Zoeken

Schakelt over naar de modus Zoeken.

Zie ook 

Opties 

Onderbreken stopt het script tijdelijk zodat de gebruiker een zoekopdracht kan invoeren.

Met Zoekopdrachten opgeven kunt u verzoeken maken en bewerken die kunnen worden gebruikt met deze scriptstap.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Gedeeltelijk 

Custom Web Publishing 

Gedeeltelijk 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Wanneer u Zoekopdrachten opgeven inschakelt als u de scriptstap definieert, geeft FileMaker Pro Advanced de eventuele actieve zoekopdrachten weer. U kunt meer zoekopdrachten definiëren en u kunt bestaande zoekopdrachten dupliceren, bewerken of verwijderen.

Als u een zoekopdracht wilt bewerken, selecteert u deze in de lijst in het dialoogvenster Zoekopdrachten opgeven en klikt u op Bewerken.

Selecteer in het dialoogvenster Zoekopdracht bewerken de bewerking (Records zoeken of Records weglaten) die de zoekopdracht moet uitvoeren. U kunt met één zoekopdracht records zoeken of weglaten, maar niet beide bewerkingen tegelijk uitvoeren. Gebruik meervoudige zoekopdrachten als u records wilt zoeken en weglaten vanuit één scriptstap.

Geef voor elk veld in de zoekopdracht de criteria op waarop FileMaker Pro Advanced moet zoeken.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Factuurgegevens, opent de zoekmodus, wacht op invoer van de gebruiker en voert de zoekopdracht uit.

Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Ga naar Zoeken [Onderbreken: Aan]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]

Verwante onderwerpen 

Get (VensterModus) functie

Zoekopdracht uitvoeren scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)