Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Else If
 

Else If

Evalueert een logische berekening en voert een voorwaardelijke actie uit op basis van die evaluatie, zoals If.

Zie ook 

Opties 

Geef de logische berekening op die u wilt laten evalueren.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Else If moet volgen op een If-scriptstap of een andere Else If-scriptstap. Else If kan niet volgen op een Else scriptstap.

Wanneer het resultaat van een If-scriptstap onwaar is, gaat het script tijdens de uitvoering verder naar de Else If-scriptstap. Wanneer het resultaat van een Else If-instructie waar is, wordt het blok stappen onder Else If uitgevoerd. Een waar resultaat beëindigt de Else If-procedure en wanneer de volgende Else If- of Else-instructie wordt bereikt, gaat de uitvoering verder met de End If scriptstap.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit en sorteert records. Als er geen records zijn die aan de zoekcriteria voldoen, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven.

Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [ Get (LaatsteFout) = 0 ]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Else If [ Get (LaatsteFout) = 401 ]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Geen records gevonden."]
End If

Verwante onderwerpen 

Berekeningvelden definiëren

If functie

Voorbeelden van If-structuur

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Formules