Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > De weergave van herhalende velden instellen
 

De weergave van herhalende velden instellen

U kunt een herhalend veld opmaken om een specifiek bereik van herhalingen weer te geven. Als een herhalend veld bijvoorbeeld is gedefinieerd om maximaal acht herhalingen weer te geven, kunt u één veldobject opmaken om de eerste vier herhalingen weer te geven en een ander veldobject opmaken om de laatste vier herhalingen weer te geven.

Zo maakt u herhalende velden op:

1. Selecteer in de lay-outmodus een of meer herhalende velden.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand.

3. Voer in het gebied Veld voor Herhalingen weergeven het bereik van de herhalende waarden dat u wilt weergeven in.

4. Selecteer in de lijst Richting de richting waarin u de veldherhalingen wilt weergeven.

5. Druk op Enter of Tab of klik buiten het infovenster om de wijzigingen toe te passen.

Verwante onderwerpen 

Herhalende velden definiëren

De grootte en vorm van objecten wijzigen