Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Type van touch-toetsenbord wijzigen
 

Type van touch-toetsenbord wijzigen

U kunt het toetsenbord zodanig configureren dat het volgens veldtype wordt weergegeven om u te helpen snel waarden in te voeren.

Zo wijzigt u het type van het touch-toetsenbord:

1. Selecteer in de lay-outmodus een tekst-, getal-, datum-, tijd- of tijdstempelveld.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand.

3. Selecteer in het onderdeel Werking de optie Type touch-toetsenbord. Vervolgens:

 

Kies

Om dit toetsenbord te gebruiken

Systeemstandaard

Toetsenbord met cijfers en interpunctietekens voor datum-, tijd- en tijdstempelvelden en het standaardtoetsenbord voor tekst- en getalvelden.

Standaard voor gegevenstype

Numeriek toetsenbord met 10 toetsen voor getalvelden, een standaardtoetsenbord voor tekstvelden en het toetsenbord met cijfers en interpunctietekens voor datum-, tijd- en tijdstempelvelden.

ASCII

Standaard ASCII-toetsenbord

URL

Standaard URL-toetsenbord

E-mail

Standaard e-mailtoetsenbord

Numeriek toetsenblok (10 toetsen)

Aangepast toetsenbord met 10 toetsen (net als bij rekenmachine)

Numeriek toetsenblok

iPhone/iPod touch: Standaard numeriek toetsenbord van iOS

iPad: Aangepast numeriek toetsenbord dat overeenstemt met het numeriek iPhone-toetsenbord

Getallen en interpunctie

Standaardtoetsenbord met cijfers en interpunctietekens

Telefoon

Aangepast toetsenbord met vaak gebruikte symbolen in telefoonnummers

Verwante onderwerpen 

Touch-toetsenbord inschakelen scriptstap