Geavanceerde tools gebruiken > Bestanden voor Developer-oplossingen instellen > Opties voor Developer-oplossingen opgeven
 

Opties voor Developer-oplossingen opgeven

Opmerking  In dit onderdeel worden functies beschreven die beschikbaar zijn als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Gebruik de Developer-hulpprogramma's om een reeks databasebestanden aan te passen of de bestanden te binden als een runtime-oplossing.

Als u uw databasebestanden wilt aanpassen of de bestanden als een runtime-oplossing wilt binden, gaat u als volgt te werk:

1. Sluit alle databasebestanden die u wilt aanpassen.

2. Kies Gereedschappen > Developer-hulpprogramma's.

3. Als u de Developer-hulpprogramma's al eerder op dezelfde database hebt gebruikt en uw instellingen hebt opgeslagen, klikt u op Instellingen laden.

4. Klik op Toevoegen om de bestanden te zoeken die u wilt aanpassen.

5. Als u meerdere bestanden toevoegt, dubbelklikt u op een bestand in de lijst om het primaire bestand op te geven.

6. Selecteer de benodigde instellingen voor Developer-hulpprogramma's. Raadpleeg Bestanden voor Developer-oplossingen instellen.

7. Bij Applicatie opties klikt u op Opgeven.

8. Selecteer in het dialoogvenster Applicatie opties opgeven een of meer opties.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Databases binden als runtime-toepassingen

Selecteer Runtime-oplossingstoepassing(en) maken.

Opmerking  Deze optie kan met alle andere opties worden gecombineerd behalve met Databases moeten een FileMaker-bestandsextensie hebben, Databasecodering inschakelen (of bestanden opnieuw coderen) en Databasecodering verwijderen.

Raadpleeg Runtime-oplossingen maken.

Elke vorm van beheertoegang tot uw oplossing permanent verbieden

Selecteer Beheertoegang permanent uit bestanden verwijderen.

Belangrijk  Nadat de beheertoegang tot de aangepaste oplossing eenmaal is verwijderd, kan deze niet meer worden hersteld.

Raadpleeg De beheertoegang tot databases verwijderen.

Accounts zonder volledige toegangsprivileges dwingen om uw oplossing in de kioskmodus te openen

Selecteer Kioskmodus inschakelen voor niet-beheeraccounts.

Raadpleeg Databases in de modus Kiosk weergeven.

De FileMaker-extensie toevoegen aan de bestandsnamen van databasebestanden

Selecteer Databases moeten een FileMaker-bestandsextensie hebben.

Opmerking  Deze optie is niet beschikbaar als u Runtime-oplossingstoepassing(en) maken inschakelt. U kunt deze functie gebruiken om extensies toe te voegen aan bestanden zonder extensies.

Een logbestand maken voor de registratie van geconstateerde fouten tijdens de verwerking

Selecteer Foutenlogbestand maken voor eventuele verwerkingsfouten.

Geef een locatie en bestandsnaam op voor het foutenlogbestand.

Opmerkingen

Als u geen bestandsnaam en locatie voor het foutenlogbestand opgeeft, wordt het in de projectmap opgeslagen met de naam Logbestand.txt.

Als tijdens de verwerking van de opties een fout optreedt, wordt die fout in het foutenlogbestand geregistreerd. Een geconstateerde fout kan ook door middel van een foutbericht worden aangegeven.

Codeer databasebestanden of codeer deze opnieuw

Selecteer Databasecodering inschakelen (of bestanden opnieuw coderen).

Opmerking  Deze optie is niet beschikbaar als u Runtime-oplossingstoepassing(en) maken inschakelt. U kunt deze functie gebruiken om databasebestanden te coderen die niet zijn gekoppeld aan runtime-toepassingen.

Raadpleeg Databasebestanden coderen.

Databasebestanden decoderen

Selecteer Databasecodering verwijderen.

Raadpleeg Een bestand decoderen.

9. Klik op OK.

10. Als u het proces snel wilt herhalen, klikt u op Instellingen opslaan en kiest u een map en locatie voor uw instellingenbestand. Raadpleeg Instellingen van oplossingen opslaan.

11. Klik op Maken.

Verwante onderwerpen 

Bestanden binden als een runtime-oplossing