Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met lay-outgedeelten > Lay-outgedeelten verwijderen
 

Lay-outgedeelten verwijderen

U kunt alle lay-outgedeelten, behalve het laatste, verwijderen uit een lay-out, samen met de bijbehorende objecten.

Zo verwijdert u een gedeelte en de objecten op het gedeelte:

1. Selecteer alle objecten die u wilt behouden en sleep ze naar een ander gedeelte op dezelfde lay-out.

2. Klik op de gedeeltelabel met de pijlaanwijzer en druk vervolgens op Backspace of Delete. U kunt deze actie ongedaan maken.

Zo verwijdert u een gedeelte zonder de objecten op het gedeelte te verwijderen:

Opmerking  Deze methode werkt alleen wanneer er zich nog een gedeelte bevindt onder het gedeelte dat u wilt verwijderen.

1. Selecteer het gedeeltelabel met de pijlaanwijzer.

2. Druk op Ctrl+Backspace (Windows) of Option-Delete (macOS).

FileMaker Pro Advanced verwijdert het gedeelte en vergroot dan het gedeelte onder het verwijderde gedeelte om in de lay-out ruimte te maken voor de resterende objecten.