Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Record/verzoek verwijderen
 

Record/verzoek verwijderen

Verwijdert de huidige record of zoekopdracht.

Zie ook 

Opties 

Met dialoogvenster geeft aan of bij de uitvoering van de scriptstap een dialoogvenster moet worden weergegeven waarin gebruikers worden gevraagd de verwijdering van de record of het verzoek te bevestigen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Gedeeltelijk 

Custom Web Publishing 

Gedeeltelijk 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Belangrijk  U kunt de scriptstap Record/verzoek verwijderen niet ongedaan maken.

Deze scriptstap verwijdert in de modus Bladeren de huidige record. In de modus Zoeken verwijdert deze scriptstap de huidige zoekopdracht.

 

Als u dit wilt verwijderen

Gaat u als volgt te werk

Een hoofdrecord

Activeer de record die u wilt verwijderen (gebruik zo nodig de scriptstappen voor navigatie) en gebruik vervolgens de scriptstap Record/verzoek verwijderen. Als de actieve lay-out een portaal bevat, klikt u ergens in de record buiten het portaal om ervoor te zorgen dat er geen gerelateerde records zijn geselecteerd en gebruikt u Record/verzoek verwijderen.

Een gerelateerde record

Voer 'Record/verzoek verwijderen' in een actieve portaalrij uit of gebruik de Portaalrij verwijderen scriptstap.

Opmerking  Door ‘Record/verzoek verwijderen’ in een actieve portaalrij uit te voeren wordt de gerelateerde record verwijderd zelfs als de relatie waarop het portaal is gebaseerd de verwijdering van records niet toestaat.

Een zoekopdracht

Zorg ervoor dat de zoekopdracht die u wilt verwijderen actief is (gebruik zo nodig de scriptstappen voor navigatie) en kies 'Record/verzoek verwijderen'.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar een gerelateerde record en vraagt de gebruiker of deze de record wil verwijderen.

Ga naar gerelateerde record [Van tabel: "Producten"; Met lay-out: "Productgegevens"]
Record/verzoek verwijderen [Met dialoogvenster: Aan]

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer om te vragen of de gebruiker het huidige product wil verwijderen.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u " & Producten::Naam & " verwijderen?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Record/verzoek verwijderen [Met dialoogvenster: Uit]
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)