Geavanceerde tools gebruiken > Databasebestanden coderen > Een bestand decoderen
 

Een bestand decoderen

Opmerking  Deze functie is beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Gebruik de Developer-hulpprogramma's om een gecodeerd bestand te decoderen.

Wanneer een bestand wordt gedecodeerd, blijft de veilige of open opslag van extern opgeslagen containergegevens zoals het was voordat het bestand werd gedecodeerd. Raadpleeg Containervelden instellen om gegevens extern op te slaan om te wijzigen hoe gegevens worden opgeslagen in het gedecodeerde bestand.

Zo decodeert u een bestand:

1. Sluit alle databasebestanden die u wilt decoderen.

2. Kies Gereedschappen > Developer-hulpprogramma's.

3. Als u de Developer-hulpprogramma's al eerder met dezelfde databaseoplossing hebt gebruikt en uw instellingen hebt opgeslagen, klikt u op Instellingen laden, selecteert u het gepaste SAV-bestand en klikt u op Laden.

4. Klik op Toevoegen, zoek één of meer bestanden die u wilt decoderen en klik opnieuw op Toevoegen.

5. Bij ProjectMap klikt u op Opgeven om een locatie voor de gecodeerde oplossing te kiezen.

6. Als u de naam van de gecodeerde kopie van het bestand wilt wijzigen, typt u bij Bestand hernoemen een bestandsnaam en klikt u op Wijzigen.

7. Als u het proces snel wilt herhalen, klikt u op Instellingen opslaan en kiest u een map en locatie voor uw instellingenbestand. Raadpleeg Instellingen van oplossingen opslaan.

8. Bij Applicatie opties klikt u op Opgeven.

9. Selecteer in het dialoogvenster Applicatie opties opgeven de optie Databasecodering verwijderen.

10. Bij Coderingswachtwoord voert u het huidige coderingswachtwoord van de databasebestanden in.

11. Klik voor FileMaker-account op Opgeven.

12. Voer de accountnaam en het wachtwoord in van een account met privileges voor Volledige toegang en klik vervolgens op OK.

13. Klik achtereenvolgens op OK en Maken.