Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Datumfuncties
 

Datumfuncties

Met datumfuncties berekent u datums en bewerkt u datumgegevens.

Systeeminstellingen beïnvloeden de weergave van datums. Raadpleeg Bestanden met andere systeeminstellingen openen.

Klik op een functienaam voor meer informatie.

 

Deze functie

Geeft dit als resultaat

Date

De kalenderdatum voor maand, dag en jaar.

Day

Een getal van 1 tot en met 31 voor de dag van de maand waarop de datum valt.

DayName

Tekst die de volledige naam van de weekdag voor een datum is.

DayNameJ

Japanse tekst die de volledige naam van de weekdag voor een datum is.

DayOfWeek

Een getal dat de dag van de week voorstelt waarop een datum valt.

DayOfYear

Het aantal dagen vanaf het begin van het jaar tot een datum.

Month

Een getal van 1 tot en met 12 dat de maand van het jaar voorstelt waarin een datum valt.

MonthName

De volledige naam van de maand voor een datum.

MonthNameJ

De Japanse naam van de maand voor een datum.

WeekOfYear

Het aantal weken vanaf 1 januari van het jaar tot een datum.

WeekOfYearFiscal

Een getal van 1 tot en met 53 dat de week voorstelt waarin een datum valt vanaf een begindag.

Year

Een getal dat het jaar voorstelt waarin een datum valt.

YearName

De naam van het Japanse jaar van een datum, in de opgegeven opmaak.

Opmerkingen 

U kunt nul (0) en negatieve getallen gebruiken als argumenten voor datumfuncties. De volgende formule geeft bijvoorbeeld als resultaat 31-5-2019:

Date(6;0;2019)

Verwante onderwerpen 

Functies

Formules

Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren