Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Werken met gegevens in datumvelden
 

Werken met gegevens in datumvelden

Wanneer u gegevens in datumvelden invoert, typt u de datums als volgt:

Voer de tijd in volgens de systeeminstellingen die bij het maken van het bestand zijn gebruikt.

Typ in elk veld één datum op één regel.

Typ de dag, de maand en het jaar als getallen, gescheiden door een schuine streep of een ander scheidingsteken. (Gebruik altijd hetzelfde scheidingsteken, zoals 3-2-2019. U kunt een willekeurig scheidingsteken gebruiken behalve een letter, een dubbelepunt (:) of een "+"-teken.)

Opmerkingen 

Als u geen jaar in een datumveld typt en geen scheidingsteken voor het jaar hebt getypt, voert FileMaker Pro Advanced automatisch het huidige jaar in. Als u datums met een jaartal van twee cijfers invoert, zoals 12-5-2019, worden ze gewijzigd in jaartallen van vier cijfers, zoals beschreven in Datums met jaartallen van twee cijfers invoeren.

Gebruik Configuratiescherm (Windows) of Systeemvoorkeuren (macOS) om te wijzigen op welke dag de week begint in een kalender met een vervolgkeuzelijst.

Verwante onderwerpen 

Een veld instellen om een kalender met vervolgkeuzelijst weer te geven

Datums in de Japanse Wareki-jaartelling invoeren

Datumvelden

Opmaak opgeven voor datumvelden

Opties instellen voor velden

Huidige datum of andere variabelen invoegen in velden