Geavanceerde tools gebruiken > Eigen functies > Afhankelijkheidsregels voor eigen functies
 

Afhankelijkheidsregels voor eigen functies

Opmerking  Deze functie is beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Wanneer u een eigen functie kopieert of importeert in een bestand, probeert FileMaker Pro Advanced alle mogelijke afhankelijkheden in de functie op te lossen. Afhankelijk van de omstandigheden gelden de volgende afhankelijkheidsregels:

Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b, maar alleen functie_a is gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat een functie_b bevat, roept functie_a functie_b in het doelbestand aan, wat tot onverwachte resultaten kan leiden.

Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b, maar alleen functie_a is gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand, verschijnt functie_a tussen commentaartekens (/*<functiedefinitie>*/) in het dialoogvenster Eigen functies beheren, wat aangeeft dat de nieuwe functie ongeldig is in het doelbestand.

Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b en zowel functie_a als functie_b in het doelbestand is gekopieerd of geïmporteerd, werkt functie_a zoals verwacht.

Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b en beide functies zijn gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat al een functie_b bevat, wordt de gekopieerde functie_b hernoemd naar functie_b N. FileMaker Pro Advanced werkt functie_a bij om functie_b N aan te roepen en functie_a werkt zoals verwacht.

Als functie_a een afhankelijkheid heeft ten opzichte van functie_b en beide functies zijn gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat al een functie_a en functie_b bevat, worden de gekopieerde functies hernoemd naar functie_a N en functie_b M. FileMaker Pro Advanced werkt de naam van function_a N bij naar functie_b M en functie_a N werkt zoals functie_a in het oorspronkelijke bestand.

Als functie_a zichzelf recursief aanroept en wordt gekopieerd of geïmporteerd in een doelbestand dat al een functie_a bevat, hernoemt FileMaker Pro Advanced de gekopieerde functie om de integriteit van de afhankelijkheid te handhaven.

Verwante onderwerpen 

Eigen functies gebruiken

Eigen functies importeren