Grafieken maken van gegevens > Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out
 

Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out

Zo maakt of bewerkt u een grafiek:

1. Als u een grafiek wilt maken, voert u één van de volgende handelingen uit:

Open een lay-out. Raadpleeg Lay-outs en rapporten maken en beheren. Wijzig zo nodig het formaat van het lay-outgedeelte om ruimte te maken voor de grafiek. Raadpleeg Lay-outgedeelten vergroten of verkleinen.

Maak met de wizard Lay-out/rapport maken een nieuwe lay-out voor de grafiek. Een lege lay-out is uitstekend geschikt om een grafiek goed weer te geven. U hoeft geen velden aan de lay-out toe te voegen om gegevens in een grafiek uit te zetten. Raadpleeg Een lay-out maken.

Om een grafiek te bewerken, dubbelklikt u op de grafiek in de lay-out.

2. Klik in de modus Lay-out op het Grafiekgereedschap Knop Opgeven in de statusbalk en sleep de cursor om een rechthoek te tekenen waar u de grafiek wilt laten verschijnen of kies Invoegen > Grafiek.

Opmerking  Grafieken die in de lay-outmodus zijn gemaakt, zien er anders uit afhankelijk van het lay-outgedeelte waarin ze zijn geplaatst. Raadpleeg Uw grafiek in het juiste lay-outgedeelte plaatsen.

Het dialoogvenster Grafiek instellen wordt weergegeven. U kunt rechts in het Grafiekeninfovenster instellingen wijzigen om de grafiek aan te passen. Het voorbeeld helpt u efficiënt te werken in het dialoogvenster Grafiek instellen. Raadpleeg Het grafiekvoorbeeld gebruiken.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een titel aan de grafiek toevoegen

Typ of wijzig de grafiektitel in Titel of klik op Knop Nieuw veld om een titel op te geven.

Een grafiektype kiezen en de gegevensreeksen opgeven

Zie Kolom-, staaf-, lijn- en vlakgrafieken (inclusief gestapelde kolom- en staaf- en positief/negatief-grafieken), Cirkelgrafieken of Spreidings- en bellengrafieken.

Wijzig gegevenslabels, toon of verberg maatstreepjes en stel de schaal voor de maatstreepjes in (indien van toepassing), en maak gegevens op

Raadpleeg Grafiekassen opmaken en schalen.

Wijzig het kleurenschema, de legenda of lettertypen in de grafiek

Klik op Stijlen in het Grafiekeninfovenster en lees daarna De look van een grafiek wijzigen.

Geef op welk type gegevens de grafiek gebruikt (records in de gevonden reeks, gescheiden records of gerelateerde records)

Klik op Gegevensbron in het Grafiekeninfovenster en lees daarna De gegevensbron voor een grafiek opgeven.

3. Klik op Gereed.

In de modus Lay-out ziet u een plaatsvervangende afbeelding van de grafiek met voorbeeldgegevens.

4. Kies Lay-outs > Lay-out opslaan en klik vervolgens op Lay-out verlaten.

U ziet de grafiek op basis van gegevens in de database.

Zo zet u resumégegevens in een grafiek uit in de modus Lay-out:

1. Sorteer in de bladermodus gegevens op het juiste splitsveld om groepen (categorieën) van gegevens te maken. Zie Werken met gegevens in de tabelweergave of Records sorteren op subresuméwaarden.

Als u bijvoorbeeld de wereldwijde verkoopcijfers per land in een grafiek wilt uitzetten, sorteert u gegevens op het veld Land.

2. Maak een resuméveld in uw database om een cumulatieve waarde voor de categorie te berekenen. Zie Dynamische rapporten maken in de tabelweergave of Resumévelden definiëren.

Als u bijvoorbeeld de totale verkoopcijfers in een grafiek wilt uitzetten, maakt u een resuméveld Totale verkoop dat het totaal van het veld Verkopen berekent.

3. Maak een grafiek in het hoofdgedeelte, kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte, subresumégedeelte of algemene resumégedeelte van de lay-out. Raadpleeg Uw grafiek in het juiste lay-outgedeelte plaatsen.

Klik in het Grafiekeninfovenster op Grafiek.

Geef voor X-as (horizontaal) of Categorielabels (in cirkelgrafieken) het sorteerveld op.

Kies bijvoorbeeld het veld Land.

Geef voor Y-as (verticaal), of Sectorgegevens (in cirkelgrafieken) het resuméveld op.

Kies bijvoorbeeld het veld Totale verkoop.

Klik in het Grafiekeninfovenster op Gegevensbron.

Kies bij Grafiekgegevens de optie Huidige gevonden reeks.

Selecteer voorGrafiekweergave na sortering lay-out de optie Geresumeerde groep records.

De grafiek vergelijkt de totale verkopen per land.

Knop Opgeven

U kunt ook resumégegevens per subcategorie in een grafiek uitzetten (bijvoorbeeld totale verkopen per bedrijf binnen één land). Daarvoor kunt u de grafiekinstellingen die in dit voorbeeld zijn opgegeven als volgt wijzigen:

Sorteer records op de hoofdcategorie en vervolgens op de subcategorie (sorteer bijvoorbeeld eerst op Land, daarna op Bedrijf).

Stel de X-as of categorielabels in op de subcategorie (Bedrijf).

Plaats de grafiek in een subresumégedeelte van de lay-out gesorteerd op de hoofdcategorie (Land).

Deze grafiek vergelijkt de totale verkopen per bedrijf binnen één land.

Knop Opgeven

Verwante onderwerpen 

Grafiektypen

Snelgrafieken maken

Richtlijnen voor het plannen van een grafiek

Typen lay-outgedeelten