Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor spellingcontrole > Woord corrigeren
 

Woord corrigeren

Opent het dialoogvenster Spelling zodat de gebruiker een verkeerd gespeld woord kan corrigeren.

Zie ook 

Opties 

Geen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Deze scriptstap doet hetzelfde als wanneer u achtereenvolgens Bewerken > Spelling > Woord corrigeren kiest.

Met deze scriptstap kunt u voor gebruikers van wie u de toegang tot FileMaker Pro Advanced-menu's hebt beperkt het dialoogvenster ‘Spelling’ openen.

Opmerkingen 

Voor deze scriptstap moet wel de optie Spelling controleren tijdens typen zijn ingeschakeld (kies Bestand  > Bestandsopties > tabblad Spelling.)

Deze scriptstap kan alleen woorden corrigeren waarvan FileMaker Pro Advanced aangeeft dat die verkeerd gespeld zijn.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze het dialoogvenster ‘Spelling’ wil openen.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Het dialoogvenster Spelling openen om spelling te corrigeren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Woord corrigeren
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)