Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Record/verzoek kopiëren
 

Record/verzoek kopiëren

Kopieert de waarden van een record of zoekopdracht naar het klembord.

Zie ook 

Opties 

Geen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Tekstvelden worden in een met tabs gescheiden bestandsopmaak, zonder stijlen, gekopieerd in de volgorde waarin ze in de recordlay-out voorkomen. Ook tekst in containervelden wordt gekopieerd. (Deze scriptstap is gelijk aan de opdracht Kopiëren in het menu Bewerken wanneer er geen actief veld is.)

Opmerkingen 

Inhoud die u knipt of kopieert naar het klembord is toegankelijk voor andere toepassingen.

Als u de stap ‘Record/verzoek kopiëren’ gebruikt bij herhalende velden, plaatst FileMaker Pro Advanced het groepscheidingsteken tussen de herhalingen. Desgewenst kunt u dit teken met een teksteditor vervangen door een ander scheidingsteken, zoals een tabteken of een spatie.

Alle velden in popover-vensters worden genegeerd wanneer u records kopieert.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript kopieert de inhoud van de huidige record en geeft een aangepast dialoogvenster weer.

Record/verzoek kopiëren
Aangepast dialoogvenster tonen ["U kunt nu de huidige record in uw spreadsheetsoftware kopiëren."]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)