Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Alle records/verzoeken kopiëren
 

Alle records/verzoeken kopiëren

Kopieert de waarden van alle records of de zoekcriteria in alle zoekopdrachten naar het klembord.

Zie ook 

Opties 

Geen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Deze scriptstap kopieert in de modus Bladeren de waarden van alle records naar het klembord. In de modus Zoeken kopieert deze scriptstap alle zoekopdrachten naar het klembord.

Tekstvelden worden in een met tabs gescheiden bestandsopmaak, zonder stijlen, gekopieerd in de volgorde waarin ze in de recordlay-out voorkomen. Ook tekst in containervelden wordt gekopieerd. (Deze scriptstap is gelijk aan de opdracht Kopiëren in het menu Bewerken als u daarbij de Shift- (Windows) of Option-toets (macOS) ingedrukt houdt terwijl er geen veld actief is.)

Opmerkingen 

Inhoud die u knipt of kopieert naar het klembord is toegankelijk voor andere toepassingen.

Als u de stap ‘Alle records/verzoeken kopiëren’ gebruikt bij herhalende velden, plaatst FileMaker Pro Advanced het groepscheidingsteken tussen de herhalingen. Desgewenst kunt u dit teken met een teksteditor vervangen door een ander scheidingsteken, zoals een tabteken of een spatie.

Alle velden in popover-vensters worden genegeerd wanneer u records kopieert.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript zoekt alle records met hetzelfde klantnummer als de huidige record, sorteert die, kopieert de inhoud van alle records in de gevonden reeks en geeft een dialoogvenster weer.

Overeenkomende records zoeken [Vervangen; Facturen::Klantnummer]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Alle records/verzoeken kopiëren
Aangepast dialoogvenster tonen ["U kunt nu gegevens van de huidige " & Get (GevondenTelling) & " facturen plakken."]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)