Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand
 

Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand

U kunt een gegevensbestand uit een andere toepassing converteren naar een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand. Daarbij importeert FileMaker Pro Advanced de gegevens en maakt het een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand. Dit geconverteerde bestand zal het volgende bevatten:

De gegevens uit het bestand dat of de bron die u converteert.

Twee lay-outs om de gegevens weer te geven: Een Standaardformulier en een Lijstweergave.

Geconverteerde veldnamen, als die beschikbaar zijn in het bestand dat of de bron die u converteert. Anders worden er generieke veldnamen gebruikt: f1, f2, f3, enz. (Veldnamen worden geconverteerd vanaf de Microsoft Excel-, FileMaker Pro-, DBF-, samenvoeg-, ODBC- en XML-indelingen.)

Geconverteerde veldtypen (tekst, getal, datum, enzovoort) als die beschikbaar zijn in het bestand dat of de bron die u converteert. Anders zijn alle velden tekstvelden. (Veldtypen worden geconverteerd vanaf de FileMaker Pro-, Microsoft Excel-, ODBC-, DBF- en XML-indelingen.)

Raadpleeg Gegevens in een bestaand bestand importeren voor meer informatie over het importeren van gegevens in een bestaand bestand.

Zo importeert u gegevens in een nieuw bestand:

1. Sla in de brontoepassing (de toepassing van waaruit u gegevens in FileMaker Pro Advanced importeert) de te importeren gegevens op in een bestandsindeling die door FileMaker Pro Advanced wordt ondersteund.

Raadpleeg Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren.

2. Gebruik een van de volgende methoden om het gegevensbestand te openen:

Kies in FileMaker Pro Advanced het menu Bestand > Nieuwe maken.

Klik op Maken in het venster Mijn apps of Recent.

Sleep het gegevensbestand naar het programmapictogram van FileMaker Pro Advanced.

3. Dubbelklik op Converteren in het venster Maken.

4. Kies in het dialoogvenster ‘Bestand openen’ bij Bestandstypen (Windows) of Weergeven (macOS) het bestandstype (indien nodig). Zoek het bestand dat u wilt converteren, selecteer het bestand en klik op Open.

5. Als u een Microsoft Excel-spreadsheet converteert en het dialoogvenster Excel-gegevens opgeven verschijnt, kiest u een werkblad of een benoemd bereik in het werkmapbestand en klikt u op OK.

6. Als het eerste dialoogvenster Optie eerste rij verschijnt, kiest u of de eerste rij met gegevens veldnamen of de eerste record van gegevens bevat en klikt u daarna op OK.

7. In het dialoogvenster 'Nieuw bestand' typt u een naam voor het nieuwe bestand, kiest u een locatie en klikt u vervolgens op Opslaan.

Opmerkingen 

Als het bestand dat u converteert groot is, verschijnt mogelijk een importdialoogvenster waarin de voortgang van het importproces wordt aangegeven. Als u de import wilt stopzetten, klikt u op Stoppen. FileMaker Pro Advanced zal echter nog steeds een bestand maken dat een gedeeltelijke reeks van de geconverteerde gegevens bevat.

Als u regelmatig gegevens uit dezelfde bron importeert, kunt u het proces automatiseren door een terugkerende import in te stellen. Gegevens die via een terugkerende import zijn geïmporteerd, kunnen alleen worden gelezen in FileMaker Pro Advanced. Raadpleeg Terugkerende importacties instellen.