Beginselen van FileMaker Pro Advanced > Proefversie converteren naar de volledige versie van FileMaker Pro Advanced
 

Proefversie converteren naar de volledige versie van FileMaker Pro Advanced

U kunt uw exemplaar van de proefversie van FileMaker Pro Advanced converteren naar de volledige versie van FileMaker Pro Advanced zonder de proefversie te verwijderen. Al uw instellingen, lijsten met recente bestanden en favoriete bestanden en hosts blijven bewaard, zodat u verder kunt werken met uw FileMaker Pro Advanced-gegevens.

Opmerking  U moet een internetverbinding hebben om een proefversie van FileMaker Pro Advanced te converteren zoals hierna beschreven.

Zo converteert u de proefversie naar de volledige versie van FileMaker Pro Advanced:

1. Start uw proefversie van FileMaker Pro Advanced. Klik in het geopende dialoogvenster ‘FileMaker Pro Advanced-proefversie’ op Nu kopen.

Als de proefversie al is gestart, kiest u Help > FileMaker Pro Advanced kopen.

2. Volg de instructies op het scherm om FileMaker Pro Advanced te kopen.

Uw licentiecode wordt u per e-mail toegestuurd. Bewaar de licentiecode op een veilige plaats zodat u de software opnieuw kunt installeren als dat nodig blijkt.

3. Na ontvangst van uw licentiecode gaat u terug naar het dialoogvenster ‘FileMaker Pro Advanced-proefversie’ en klikt u op Licentiecode invoeren.

4. Voer in het volgende dialoogvenster van FileMaker Pro Advanced-proefversie uw gebruikersnaam, uw organisatie (optioneel) en de licentiecode voor uw nieuwe product in. Klik op OK.

Windows: U wordt mogelijk gevraagd de gebruikersgegevens van een beheerder op de computer in te voeren.

Als u in het dialoogvenster ‘FileMaker Pro Advanced-proefversie’ een licentiecode voor een upgrade hebt ingevoerd, wordt het dialoogvenster ‘FileMaker Pro Advanced-upgrade’ weergegeven. Voer uw gebruikersnaam, uw organisatie (optioneel) en de licentiecode voor het eerdere product in. Klik op OK.

5. U kunt nu werken met de volledige versie van FileMaker Pro Advanced.

Opmerkingen 

Met de proefversie kunt u geen runtime-oplossingen maken.