Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > Regiobewakingsscript configureren
 

Regiobewakingsscript configureren

Configureert een opgegeven script om te starten wanneer een iOS-apparaat een opgegeven regio binnengaat of verlaat.

Zie ook 

Opties 

Met Monitor geeft u aan of de bewaakte regio is gedefinieerd door een iBeacon of een geofence. Gebruik de optie Stopzetten om de bewaking van een regio te stoppen.

Met Naam geeft u een naam voor de monitor op. U moet een unieke naam voor elke monitor opgeven, ongeacht of de regio is gedefinieerd door een geofence of een iBeacon. Als u de naam van een bestaande monitor opgeeft, wordt de bestaande monitor geannuleerd en wordt een nieuwe monitor met dezelfde naam geconfigureerd.

Met Script geeft u het script op dat wordt uitgevoerd wanneer een iOS-apparaat de bewaakte regio binnengaat of verlaat.

Met Optionele scriptparameter geeft u een scriptparameter voor het script op.

De volgende opties worden alleen voor iBeacons gebruikt:

Met UUID geeft u de universele unieke ID op voor de iBeacons die u wilt bewaken. De UUID identificeert een of meer iBeacons als een specifiek type of van een specifieke organisatie. iBeacons voor alle filialen van een warenhuis kunnen bijvoorbeeld dezelfde UUID delen.

Met Primair (optioneel) geeft u de waarde op die een groep iBeacons identificeert. Alle iBeacons van een specifiek filiaal van een warenhuis kunnen bijvoorbeeld dezelfde primaire waarde delen. De primaire waarde moet tussen 0 en 65535 liggen.

Met Secundair (optioneel) geeft u de waarde op die specifieke iBeacons in een groep iBeacons identificeert. Alle iBeacons in de afdeling Speelgoed van een specifiek filiaal van een warenhuis kunnen bijvoorbeeld dezelfde secundaire waarde delen. De secundaire waarde moet tussen 0 en 65535 liggen.

De volgende opties worden alleen voor geofence gebruikt:

Met Breedtegraad geeft u de breedtegraad op voor de regio die u wilt bewaken.

Met Lengtegraad geeft u de lengtegraad op voor de regio die u wilt bewaken.

Met Radius geeft u de radius (in meter) op voor de regio die u wilt bewaken. De waarde moet hoger dan nul en lager dan de maximale waarde zijn die door het apparaat en de iOS-versie is gedefinieerd.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Nee 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Nee 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 16.0

Beschrijving 

Gebruik deze scriptstap om een opgegeven script te starten wanneer een iOS-apparaat een regio binnengaat of verlaat. De regio kan door een iBeacon of een geofence worden gedefinieerd. U kunt bijvoorbeeld iBeacons in verschillende galeries in een museum gebruiken en vervolgens verschillende scripts configureren om aanvullende audio- of video-inhoud te geven wanneer bezoekers de galerie naderen.

Om de bewaking van een regio te stoppen, gebruikt u de optie Stopzetten en geeft u de naam van de monitor op die moet worden gestopt. Als u geen namen van monitors opgeeft die moeten worden stopgezet, worden alle actieve regiobewakingen gestopt.

Telkens als een apparaat de gedefinieerde regio binnengaat of verlaat, stuurt iOS een melding naar FileMaker Go. Om te bepalen of een apparaat een regio is binnengegaan of heeft verlaten, gebruikt u de Get (GebeurtenissenRegiobewaking) functie in het script dat door de regiobewaking wordt uitgevoerd.

Opmerkingen 

U kunt tot wel 20 regio’s tegelijk bewaken.

Als de waarde voor een van de vereiste opties ontbreekt, wordt het script niet geconfigureerd.

Elke regiobewaking is gekoppeld aan het venster dat wordt weergegeven wanneer het opgegeven script wordt uitgevoerd. Een venster sluiten zorgt ervoor dat alle geconfigureerde monitors voor dat venster worden stopgezet.

Als de opgegeven waarde voor de breedtegraad zich buiten het bereik van -90 tot 90 bevindt, is de resulterende waarde breedtegraad - i*90, waarbij i de quotiënt van de breedtegraad gedeeld door 90 is. De resulterende waarde heeft hetzelfde teken als de breedtegraad en de absolute waarde is kleiner dan 90.

Als de opgegeven waarde voor de lengtegraad zich buiten het bereik van -180 tot 180 bevindt, is de resulterende waarde lengtegraad - i*180, waarbij i de quotiënt van de lengtegraad gedeeld door 180 is. De resulterende waarde heeft hetzelfde teken als de lengtegraad en de absolute waarde is kleiner dan 180.

Als deze scriptstap incorrect is geconfigureerd, geeft FileMaker Go een fout weer. Gebruik de Get (LaatsteExterneFoutGegevens) functie voor informatie over fouten die u krijgt.

Voorbeeld 1 

Voert het script ‘PopArtVideo’ uit wanneer een iOS-apparaat het bereik van de opgegeven iBeacon in de Pop Art-galerie binnengaat of verlaat.

Regiobewakingsscript configureren [Monitor: iBeacon; Naam: MonitorNaam; Script: "PopArtVideo"; UUID: "BA37611E-FB73-4FFD-8FD3-63459D3FF280"; Primair: 10; Secundair: 1]

Verwante onderwerpen 

Get (GebeurtenissenRegiobewaking) functie

RangeBeacons functie

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)