Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor spellingcontrole > Selectie controleren
 

Selectie controleren

Controleert de geselecteerde tekst met behulp van de spellingcontrole.

Zie ook 

Opties 

Met Gehele inhoud selecteren wordt alle tekst van het actieve veld gecontroleerd. Als u Gehele inhoud selecteren niet inschakelt, moet u tekst selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert.

Met Ga naar doelveld kunt u een veld opgeven dat moet worden gecontroleerd.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Dit voorbeeldscript geeft het dialoogvenster Spelling weer tenzij het veld leeg is.

Voorbeeld 1 

Controleert de spelling in het veld Opmerkingen in de huidige record.

Selectie controleren [Selecteren; Producten::Opmerkingen]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)