Resumétypen voor grafieken

 

Selecteer

Om dit te doen

Totaal

Het totaal van de waarden in het veld berekenen.

Gemiddeld

Het gemiddelde van de waarden in het veld berekenen.

Telling

Het aantal records die een waarde voor het veld bevatten, tellen. Als een veld bijvoorbeeld 100 waarden bevat (één waarde voor elke record), is het resultaat van de telling 100.

Minimum

Het laagste getal of de vroegste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld tonen.

Maximum

Het hoogste getal of de recentste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld tonen.

Standaarddeviatie

De verschillen tussen de waarden in een veld zoeken. Deze optie berekent de standaarddeviatie van het gemiddelde van de waarden in een veld.

Standaarddeviatie op populatie

De standaarddeviatie van een populatie berekenen.

Gedeelte van totaal van

De verhouding berekenen tussen de waarde in een bepaald veld en het totaal van alle waarden in dat veld. U kunt bijvoorbeeld uitzoeken welk gedeelte van de totale verkoop aan elke verkoper kan worden toegeschreven.