Het grafiekvoorbeeld gebruiken

Om in het dialoogvenster Grafiek instellen efficiënt te werken, kunt u het grafiekvoorbeeld gebruiken.

Opmerking  In een gedeeld bestand worden gegevens die door andere gebruikers worden gemaakt niet weergegeven in het grafiekvoorbeeld. De grafiek zal echter bijgewerkte gegevens bevatten wanneer deze in de bladermodus wordt weergegeven.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Knopinfo weergeven voor objecten in het voorbeeld

Plaats de aanwijzer op de titel, grafieklegenda, astitels, assen of radiusobjecten.

Tip  U kunt in het voorbeeld een object selecteren om het Grafiekeninfovenster te openen en de objectbesturingselementen van het object te activeren.

De x- en y-as omwisselen

Klik op Assen omwisselen. Als voor de grafiek meerdere Y-gegevensreeksen zijn gedefinieerd, verschijnt alleen de eerste Y-reeks op de X-as.

Voorbeeldgegevens weergeven als de voorbeeldweergave te traag verschijnt

Klik op Actuele gegevens gebruiken onder het voorbeeld en kies de optie Voorbeeldgegevens gebruiken. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de grafiek, herstelt u de optie Actuele gegevens gebruiken of verifieert u de grafiek in de bladermodus.

Tip  U kunt in de modus Lay-out Weergave > Tonen > Voorbeeld kiezen om in het dialoogvenster ‘Grafiek instellen’ standaard voorbeeldgegevens weer te geven.

De update van een voorbeeld onderbreken

Klik op Dubbele pijlbesturingselement.

Een onderbroken voorbeeld vernieuwen

Klik op Dubbele pijlbesturingselement.