Lay-outs en rapporten maken en beheren > Lay-outs bewerken > De tabel wijzigen die een lay-out weergeeft
 

De tabel wijzigen die een lay-out weergeeft

Wanneer u een lay-out in een databasebestand maakt dat meerdere tabellen bevat, kiest u de tabel waaruit u records in die lay-out wilt weergeven. U kunt later de onderliggende tabel zo nodig wijzigen.

Zo wijzigt u de tabel die een lay-out weergeeft:

1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.

2. Klik op Lay-outinstelling Tekstgereedschap in de lay-outbalk.

3. Kies in het dialoogvenster Lay-outinstelling een tabelvermelding in de keuzelijst Records tonen van.