Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met popovers in lay-outs > Instellingen van popover wijzigen
 

Instellingen van popover wijzigen

1. Als het dialoogvenster Instelling van popover-knop niet is geopend in de modus Lay-out, doet u één van het volgende:

Als de popover is gesloten: Dubbelklik op de popover-knop of selecteer de popover-knop en kies Opmaak > Popover weergeven.

Als het popover-venster is geopend: Selecteer het en kies Opmaak > Instelling van popover-knop.

2. Doe één van het volgende:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Richting waarin het popover-venster wordt geopend in de lay-out wijzigen

Klik op Links Pijlknop, Rechts Pijlknop, Boven Knop Lay-outinstelling of Onder Pagina met twee kolommen, waarbij de records eerst in rijen zijn geschikt.

Of plaats de pijlaanwijzer op de titelbalk van het popover-venster (zelfs als de titelbalk is verborgen) en sleep het popover-venster naar een nieuwe richting.

Titel van het popover-venster wijzigen

Typ een titel, met of zonder dubbele aanhalingstekens.

Als u een titel op basis van een berekening wilt opgeven, klikt u op Knop Lay-outinstelling en definieert u de berekening. Raadpleeg Het dialoogvenster Berekening opgeven.

Titelbalk (en de titel) tonen of verbergen

Schakel Titelbalk tonen in of uit.

U kunt niet scrollen in de titelbalk en het gebied erboven. U kunt dit gebied gebruiken voor objecten die zichtbaar moeten blijven wanneer gebruikers scrollen in de popover.

Het tonen of verbergen van de titelbalk wijzigt de positie van de objecten in het popover-venster niet.

Een of meerdere scriptactiveringen toewijzen aan het popover-venster (als u wilt dat een script wordt uitgevoerd wanneer u het popover-venster opent of verlaat)

Klik op Scriptactiveringen instellen en kies één of meerdere scriptactiveringen. Raadpleeg Scriptactiveringen instellen en Taken automatiseren met scripts.

Verwante onderwerpen 

Een popover toevoegen

Knoppen, popover-knoppen en popovers opmaken