Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > Case
 

Case

Geeft als resultaat één van de vele mogelijke resultaten op basis van een reeks tests.

Opmaak 

Case(test1;resultaat1[;test2;resultaat2;standaardresultaat]…)

Parameters 

test - een tekst- of een getaluitdrukking

resultaat - het resultaat dat overeenkomt met de uitdrukking

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

De functie Case evalueert een reeks testuitdrukkingen na elkaar. Wanneer een uitdrukking wordt gevonden die Waar is, wordt de waarde die in resultaat voor die uitdrukking is opgegeven, als resultaat gegeven.

U kunt aan het einde van de lijst met parameters een standaardresultaat opnemen. Als geen van de geëvalueerde uitdrukkingen Waar als resultaat oplevert, geeft de functie Case als resultaat de waarde die voor standaardresultaat is opgegeven. Als geen standaardresultaat is opgegeven, geeft Case een leeg resultaat.

Voorbeeld 1 

Case(Score >= 90 ; "Uitstekend" ; Score > 50 ; "Voldoende" ; "Kan beter") geeft Uitstekend weer wanneer de score 90 of hoger is, Voldoende wanneer de score tussen 50 en 90 ligt en Kan beter voor elke andere score.

Voorbeeld 2 

Case (Verzendmethode="Truck" ; 2 ; Verzendmethode="Vliegtuig" ; 10) geeft als resultaat 2, wanneer het veld Verzendmethode de waarde Truck bevat en geeft als resultaat 10 wanneer het veld Verzendmethode de waarde Vliegtuig bevat .

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules