Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Badges (pictogrammen) bij lay-outobjecten identificeren
 

Badges (pictogrammen) bij lay-outobjecten identificeren

Als u badges (pictogrammen) bij objecten of in lay-outs wilt zien, kiest u in de modus Lay-out het menu Weergave > Tonen en selecteert u vervolgens het type badge dat u wilt weergeven. Wanneer u de cursor over een badge beweegt, toont de knopinfo informatie over het object. Dit is bijvoorbeeld de tekst van de plaatsvervanger voor een veld of de voorwaarde waarbij een object wordt verborgen.

 

Badge

Beschrijving

Object wordt in de stapelvolgorde naar achteren verplaatst voor de opdracht Naar achteren

 

Plaatshouder van tekst Deze badge wordt weergegeven bij velden waaraan een plaatshouder van tekst is toegevoegd. Raadpleeg Veldlabels toevoegen en wijzigen.

Badge voor tekst van plaatsvervanger

Voorwaardelijke opmaak. Deze badge verschijnt bij objecten waarvoor voorwaardelijke opmaak is gedefinieerd. Raadpleeg Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven.

Badge voor voorwaardelijke opmaak Badge voor objectscriptactivering

Objectscriptactivering. Een van deze badges wordt weergegeven bij objecten waarvoor scriptactiveringen zijn ingesteld. (De badge die verschijnt, hangt af van de grootte van het object.) Raadpleeg Scriptactiveringen instellen voor objecten.

Badge voor objectscriptactivering voor kleine objecten

Lay-outscriptactivering. Deze badge verschijnt rechts onder in een lay-out waarvoor scriptactiveringen zijn ingesteld.

In het dialoogvenster Lay-outs beheren verschijnt een badge op het mappictogram Badge Lay-out/scriptactivering naast een lay-outnaam waarvoor scriptactiveringen zijn ingesteld. Raadpleeg Scriptactiveringen instellen voor lay-outs.

Lege lay-out waarin de linialen en het raster zijn weergegeven Positie Positie

Snel zoeken. Deze badges worden weergegeven bij velden waarin u Snel zoeken kunt gebruiken. Een groene badge geeft aan dat het veld kan worden doorzocht. Een gele badge geeft aan dat het veld kan worden doorzocht, maar dat de zoekopdracht langer kan duren dan bij een groene badge. Een grijze badge geeft aan dat de lay-out is uitgeschakeld voor Snel zoeken. Raadpleeg Snel zoeken configureren.

Grijze badge voor Snel zoeken

Knopinfo. Deze badge verschijnt bij objecten waaraan knopinfo is toegevoegd. Raadpleeg Knopinfo toevoegen in lay-outs.

Badge voor knopinfo

Knop. Deze badge verschijnt bij knopobjecten in de modus Lay-out. Raadpleeg Een knop definiƫren of wijzigen.

Badge voor knop

Knop van popover-venster Deze badge verschijnt bij popover-knoppen in de modus Lay-out. Raadpleeg Werken met popovers in lay-outs.

Popover-badge

Voorwaarde verbergen. Deze badge verschijnt op objecten waarvoor een voorwaarde is gedefinieerd om ze te verbergen. Raadpleeg Lay-outobjecten verbergen of tonen.