Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties
 

Totaalfuncties

Totaalfuncties voeren een statistische analyse uit op getallen (en bij sommige functies op datums en tijden) in:

meerdere velden in een record

gerelateerde velden, al dan niet weergegeven in een portaal

herhalende velden.

U kunt bijvoorbeeld de functie Sum gebruiken om de in een portaal voorkomende waarden op te tellen in plaats van een rapport met gegroepeerde gegevens en subtotalen te maken.

De parameterwaarden kunnen een getalconstante bevatten (bijvoorbeeld 10) of een geldige uitdrukking. Een constante parameter in een formule voor een berekeningveld beïnvloedt de resultaten voor elke herhaling.

Wanneer herhalende veldparameters (veld1; veld2;...) een niet-herhalend veld bevatten, wordt die waarde alleen gebruikt in het resultaat voor de eerste herhaling, tenzij u de Extend functie gebruikt.

Waarden in herhalingen die het aantal herhalingen in het berekende veld overschrijden, worden genegeerd. Een berekend veld met bijvoorbeeld drie herhalingen kan maximaal drie resultaten ontvangen, zelfs wanneer een veld waarnaar in de berekening wordt verwezen, vijf herhalingen bevat.

Klik op een functienaam voor meer informatie.

 

Deze functie

Geeft dit als resultaat

Average

Een waarde die het gemiddelde is van alle geldige, niet-lege waarden in een veld.

Count

Het aantal geldige, niet-lege waarden in een veld.

List

Een samengevoegde lijst van niet-lege waarden voor een of meer velden.

Max

De hoogste geldige waarde in een veld.

Min

De kleinste geldige, niet-lege waarde in een veld.

StDev

De standaarddeviatie van een steekproef die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.

StDevP

De standaarddeviatie van een populatie die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.

Sum

Het totaal van alle geldige, niet-lege waarden in een veld.

Variance

De variantie van een steekproef die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.

VarianceP

De variantie van een populatie die wordt voorgesteld door een reeks niet-lege waarden in een veld.

Verwante onderwerpen 

Functies

Formules