Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Een tabbladbesturingselement toevoegen
 

Een tabbladbesturingselement toevoegen

1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.

2. In de statusbalk:

Windows: Klik op de pijl naast het Tabbladbesturingselement-gereedschap Popover-knopgereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Knop voor tekst van label en kies Tabbladbesturingselement, en sleep vervolgens de kruiscursor om het tabbladbesturingselement te tekenen.

macOS: houd het Tabbladbesturingselement-gereedschap Popover-knopgereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Knop voor tekst van label ingedrukt en kies Tabbladbesturingselement, en sleep vervolgens de kruiscursor om het tabbladbesturingselement te tekenen.

3. Als u het tabblad een naam wilt geven, doet u in het dialoogvenster Tabbladbesturingselement instellen het volgende:

Typ bij Naam tabblad een naam voor dit tabblad.

Klik op Opgeven om een tabbladlabel op basis van een berekening te maken. Raadpleeg Het dialoogvenster Berekening opgeven.

4. Klik op Maken.

5. Herhaal stappen 3 en 4 om extra tabbladen te maken.

6. Als u dezelfde stijl wilt toepassen op alle tabbladen in dit tabbladbesturingselement, selecteert u Tabbladen delen een enkele stijl.

7. Kies bij Standaard voorste tabblad het paneel dat u vooraan wilt plaatsen wanneer u overschakelt van de lay-outmodus naar een andere modus.

Wanneer u vanuit een andere modus naar de modus Lay-out schakelt, is het voorste tabblad hetgene dat als laatste in de vorige modus was weergegeven.

8. Kies de gewenste opties voor Tabuitvulling: Links uitlijnen, Centreren, Rechts uitlijnen en Uitvullen.

9. Kies de gewenste opties voor Tabbreedte: Labelbreedte, Labelbreedte + marge van, Breedte van breedste label, Minimum van of Vaste breedte van.

10. Voor Labelbreedte + marge van, Minimum van of Vaste breedte van kiest u de gewenste eenheid: inch, centimeter of punten en voert u een waarde in het vak in.

11. Klik op OK.

12. Als u objecten wilt toevoegen aan het tabblad, gebruikt u het lay-outgereedschap op de statusbalk of in het menu Invoegen, of sleept u objecten naar het tabblad.

Opmerkingen 

U kunt geen tabbladbesturingselement in een portaal plaatsen. Maar u kunt wel een tabbladbesturingselement in een popover in een portaal plaatsen.

Verwante onderwerpen 

Objecten tekenen en invoegen in een lay-out

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

Een tabbladbesturingselement wijzigen

Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken

Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen

Vensterbesturingselementen opmaken