Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Een schuifbesturingselement toevoegen
 

Een schuifbesturingselement toevoegen

1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.

2. In de statusbalk:

Windows: Klik op de pijl naast het Tabbladbesturingselement-gereedschap Popover-knopgereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Knop voor tekst van label en kies Schuifbesturingselement. Sleep vervolgens de kruiscursor om het schuifbesturingselement te tekenen.

macOS: houd het Tabbladbesturingselement-gereedschap Popover-knopgereedschap of Schuifbesturingselementgereedschap Knop voor tekst van label ingedrukt en kies Schuifbesturingselement, en sleep vervolgens de kruiscursor om het schuifbesturingselement te tekenen.

3. Pas het schuifbesturingselement naar wens aan. Raadpleeg Een schuifbesturingselement wijzigen.

4. Als u objecten wilt toevoegen aan een schuifpaneel, gebruikt u het lay-outgereedschap in de statusbalk of in het menu Invoegen, of sleept u objecten naar het schuifpaneel.

5. Klik buiten het schuifbesturingselement of druk op Esc om het dialoogvenster Schuifbesturingselementinstellingen te sluiten.

Opmerkingen 

U kunt geen schuifbesturingselement in een portaal plaatsen. Maar u kunt wel een schuifbesturingselement in een popover in een portaal plaatsen.

Verwante onderwerpen 

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken

Vensterbesturingselementen opmaken

Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen

Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Objecten tekenen en invoegen in een lay-out