Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met portalen in lay-outs > Invoegtabellen toevoegen aan apps op maat
 

Invoegtabellen toevoegen aan apps op maat

Nadat u een app op maat hebt gemaakt, kunt u de mogelijkheden van deze app uitbreiden door een invoegtoepassing toe te voegen om gerelateerde records uit een nieuwe tabel weer te geven. Invoegtabellen voegen een tabel met een vooraf opgegeven reeks velden toe aan uw app op maat. De invoegtabel Telefoonnummers voegt bijvoorbeeld een tabel toe met velden voor telefoonnummer en type. Bovendien wordt er een relatie gemaakt tussen de nieuwe tabel en de huidige tabel.

Voorbeeld

Om in uw app op maat voor iedere record meerdere bijgevoegde bestanden bij te houden, maakt u eerst een portaal op basis van een bestaande lay-out. Vervolgens kiest u in het dialoogvenster Portaalinstelling de invoegtabel Bijlages. Zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven, wordt er na het kiezen van een invoegtabel een portaal met velden en knopobjecten aan uw lay-out toegevoegd, wordt een nieuwe tabel gemaakt om de informatie van de bijlages op te slaan, wordt de nieuwe tabel aan de huidige tabel gekoppeld en worden scripts toegevoegd die in de lay-out worden gebruikt.

In de modus Bladeren kunt u met het portaal een bestand in het veld Bijlagen plaatsen en voor ieder gekoppelde bijlage een beschrijving toevoegen.

Door een portaal te maken en records uit een invoegtabel weer te geven, worden een portaal, tabel, velden en scripts aan uw app op maat toegevoegd

Een invoegtabel toevoegen:

1. Schakel van de modus Lay-out naar de lay-out waar u records wilt weergeven uit een invoegtabel.

De lay-out dient te zijn gebaseerd op een tabel met een veld voor een primaire sleutel (zie onderstaande opmerking).

2. Klik op het Portaalgereedschap Portaalgereedschap in de statusbalk.

3. Plaats de kruiscursor op de positie in de lay-out waar u wilt beginnen met het portaal en sleep vervolgens in diagonale richting.

4. Kies in het dialoogvenster ‘Portaalinstelling’ de optie Nieuwe invoegtabel bij Records tonen uit.

Indien Nieuwe invoegtabel niet beschikbaar is, is er voor de tabel waarop de huidige lay-out is gebaseerd geen veld voor de primaire sleutel (zie de onderstaande opmerking).

5. Kies een Invoegtabel en klik vervolgens op Kiezen.

6. Voer een naam in voor de nieuwe tabel die wordt toegevoegd.

Indien uw app op maat al een tabel bevat die is gebaseerd op dezelfde invoegtabel die u hierboven hebt gekozen, wordt het diagloogvenster Tabel specificeren weergegeven. Kies een bestaande tabel en klik op Kiezen of voer een andere naam in voor de nieuwe tabel en klik op Maken.

Er verschijnen nu een portaal en Knop Nieuwe gekoppelde record-knop (voor het toevoegen van een nieuwe gekoppelde record) in de lay-out. U kunt deze objecten verplaatsen en het formaat veranderen. Raadpleeg Objecten verplaatsen in een lay-out en De grootte en vorm van objecten wijzigen.

Opmerkingen 

U kunt invoegtabellen toevoegen aan een app op maat als de tabel waarop de huidige lay-out is gebaseerd, beschikt over een veld voor primaire sleutels dat voldoet aan een van de volgende criteria:

Het veld maakt gebruikt van een aumatisch ingevoerd serienummer.

Het veld maakt gebruik van een automatisch ingevulde berekening die de Get (UUID)- of Get (UUID-nummer)-functie bevat.

Het veld is een opgeslagen berekeningsveld dat de Get(UUID)- of Get(UUIDNumber)-functie bevat.

Raadpleeg Automatische gegevensinvoer definiëren en Veldindexeringsopties definiëren.

De invoegtabel Personen voegt meer aan uw app op maat toe dan andere invoegtabellen, zoals een koppeltabel (voor een veel-met-veel-relatie tussen de huidige tabel en de tabel Personen), lay-outs voor lijsten en details en knoppen waarmee u personen kunt toevoegen en in een lijst kunt selecteren.

Verwante onderwerpen 

Portalen selecteren en ermee werken

Een FileMaker Pro Advanced-bestand maken