Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server
 
Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Du kan använda FileMaker Server som:
en datakälla. Du kan dela FileMaker Pro-databasfiler med andra program på samma dator eller över ett nätverk med hjälp av ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity). Du kan till exempel använda FileMaker Pro-data i andra program för att skapa diagram, analysera siffror och generera rapporter.
en ODBC-klientapplikation. Delade FileMaker Pro-databaser kan samverka med datakällor på samma dator eller över ett nätverk. Till exempel kan delade FileMaker Pro-databaser fungera interaktivt med en Oracle-datakälla som har definierats i FileMaker Pro-relationsdiagrammet och i layouter.
FileMaker Server som datakälla
FileMaker Server innehåller all den programvara som du behöver för att dela din databas som en datakälla via ODBC och JDBC, inklusive de klientdrivrutiner du använder för att få åtkomst till din databas från andra ODBC- eller JDBC-kompatibla program. Mer information om hur du aktiverar en databas för delning finns i Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC.
Information om hur du använder klientdrivrutiner och hur du använder SQL med en FileMaker-databasfil som ODBC- eller JDBC-källa finns i FileMaker Guide för ODBC och JDBC.
Detaljerad information om vilka SQL-satser, uttryck och funktioner som stöds finns i FileMaker SQL-referens.
FileMaker Server som ett ODBC-klientprogram
När du använder FileMaker Server som ett klientprogram måste du installera och konfigurera drivrutiner för ODBC-datakällorna för att få åtkomst till och ställa in datakällsnamnet (DSN) som delade FileMaker Pro-databaser är utformade för att använda. Till exempel måste du för att få åtkomst till data från en Oracle-databas som använder ODBC installera och konfigurera en ODBC-klientdrivrutin och ställa in exakt samma DSN som FileMaker Pro utformades för att använda. FileMaker Server stöder flera drivrutiner från andra tillverkare. Mer information finns i Ansluta till externa ODBC-datakällor.
Se FileMaker Pro Hjälp för information om:
att arbeta med ODBC-datakällor interaktivt, i realtid, i relationsdiagrammet och i layouterna.
importera ODBC-data i gruppbearbetning med SQL-frågor.
Vad du behöver för att arbeta med ODBC och JDBC i FileMaker Server
 
Vad vill du göra?
Se
Dela en FileMaker Pro-databas som en datakälla
Vara värd för en FileMaker Pro-databas som har åtkomst till en extern ODBC-datakälla
Relaterade avsnitt 
Inställningar för serverinformation