Felsökning > Allmänna problem
 
Allmänna problem
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Server skickar för många e-postmeddelanden
Du har många planerade uppgifter som körs ofta och som har funktionen e-postmeddelanden aktiverad. Inaktivera funktionen e-postmeddelanden eller ta bort e-postadresser för några av de planerade uppgifterna. Se även Endast motta e-postmeddelanden när ett schema misslyckas.
Inga planerade uppgifter körs
Kontrollera om FileMaker Server har konfigurerats för att inte tillåta att några scheman körs. Om du vill tillåta FileMaker Server att köra scheman klickar du på Scheman och väljer Tillåt att aktiverade scheman kan köras. Välj också Aktiverad för schemat.
För schemalagda FileMaker-scripts kontrollerar du att FileMaker-scriptmotor (FMSE) är igång. Om den inte är igång startar du den med kommandot fmsadmin start fmse. Se CLI-hjälp för information om start-kommandot.
Sökvägen till min extra databasmapp eller mapp för säkerhetskopiering är inte giltig
Kontrollera ägandet och behörigheten för mappen. När du klickar på Kontrollera på fliken Databasserver > Mappar eller i guiden Scheman kan Admin Console misslyckas att kontrollera en sökväg till en mapp eftersom mappen inte har korrekt behörighet. Kontrollera att mappen ägs av användaren fmserver (eller i gruppen fmsadmin) och har behörighet att läsa och skriva. Mappen för säkerhetskopiering kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, den extra databasmappen eller scriptmappen. Den extra databasmappen kan inte vara en överordnad eller en underordnad mapp till standarddatabasmappen, säkerhetskopieringsmappen eller scriptmappen. Se Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar och Tips för giltiga mappar.
Databasserver kan inte identifiera mappar på volymer som monteras efter att Databasserver startats. Prova med att stoppa och starta databasservern igen och se om du kan komma åt de nya volymerna som monterats. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter.
Databasserver kan inte identifiera mappar på volymer som anslutits av andra användare på huvuddatorn.
Om du klickar på Hjälp-ikonen eller väljer Serverhjälp visar webbläsaren ett säkerhetsfelmeddelande.
Det här säkerhetsfelet visas om serveradministratören inte har skapat ett certifikat för servern.
I Chrome klickar du på Fortsätt ändå.
I Internet Explorer klickar du på Fortsätt till den här webbplatsen (rekommenderas inte).
FileMaker Server Hjälp bör visas i webbläsarfönstret.
Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.
När en värdbaserad databas säkerhetskopieras går det mycket långsamt att skapa databassäkerhetskopian.
Under en schemalagd eller progressiv säkerhetskopiering av en värdbaserad databas till en Windows ReFS-volym eller ett annat filsystem som inte stöder fasta länkar, kan det gå mycket långsammare att skapa databassäkerhetskopian. Det beror på att säkerhetskopieringsprocessen kopierar varje fil.
Relaterade avsnitt 
Felsökning