Felsökning > Problem som klienten ser
 
Problem som klienten ser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Server-namnet visas inte i FileMaker Pro Startcenter
Windows: Kontrollera att FileMaker Server-tjänsten har startats i noden Tjänster (lokala).
Du kan behöva ange värdens IP-adress för datorn där FileMaker Server körs. I dialogrutan Nätverkssökväg i FileMaker Pro skriver du: fmnet:/<IP-adress>.
Klienter kan inte se databaser som FileMaker Server är värd för
Brandväggsinställningarna på FileMaker Server-datorn kan blockera visningen av databaser för klienter. Information om vilka portar som behöver vara öppna i brandväggar finns i Portar som används av FileMaker Server.
Meddelandet “Kommunikationen med värddatorn avbröts och kunde inte återupptas” visas på en klientdator
FileMaker Server kopplade bort en klient från en databas, eftersom klienten inte följde en uppmaning från FileMaker Server om att stänga en databas. Kommunikationen mellan värden och klienten kan ha brutits på grund av ett maskinvarufel (avbruten nätverksanslutning) eller en tidsgräns för anslutning i programvaran (inget svar från klienten under en viss tid). Det senare felet kan orsakas av en skärmsläckare eller en processorkrävande åtgärd.
Meddelandet “[Servernamn] är inte längre tillgänglig eller också har värdens kapacitet överskridits” visas på en klientdator
FileMaker Server har stängts av, eller också har det maximala tillåtna antalet anslutningar eller klienter på FileMaker Server uppnåtts. Kontrollera att FileMaker Server är igång eller öka antalet klienter som tillåts på fliken Databasserver > FileMaker-klienter.
Meddelandet “Värdkapaciteten har överskridits” visas på en klientdator
Det maximala tillåtna antalet anslutningar eller klienter på FileMaker Server har uppnåtts. Öka antalet klienter som tillåts på fliken Databasserver > FileMaker-klienter eller öka det maximala antalet tillåtna klienter för Användaranslutningar på fliken Allmänna inställningar > Anslutningar.
Meddelandet “Åtgärden inte kan utföras eftersom filen inte kan ändras” visas på en klientdator (FileMaker Pro-databaser med FileMaker Server som värd i macOS)
Klienterna kan inte ändra databasfilen, eftersom behörighetsinställningarna för databasfilen är felaktiga. Gruppen fmsadmin på operativsystemnivå måste vara ägare till databasfilen och ha läs- och skrivbehörighet. Event.log rapporterar "Öppnade databasen [filnamn] i skrivskyddat läge". (Om gruppen fmsadmin inte är ägare till databasfilen kan FileMaker Server inte identifiera databasfilen, och ingen post registreras i Event.log.)
Relaterade avsnitt 
Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server
Förbättra prestanda
Användare, grupper och behörighet (macOS)
Felsökning