Starta Admin Console > Genvägar för att starta Admin Console
 
Genvägar för att starta Admin Console
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan också använda en genväg på skrivbordet för att starta Admin Console:
Windows-versioner med Start-menyn: Klicka på Start > Program > FileMaker Server > FMS 16 Admin Console.
Windows-versioner med Start-skärmen: Gå till Startskärmen och klicka på FMS 16 Admin Console.
macOS: Dubbelklicka på genvägen FMS 16 Admin Console på skrivbordet.
Relaterade avsnitt 
Problem med Admin Console
Om FileMaker Server