Starta Admin Console > Tips för användning av Admin Console i din webbläsare
 
Tips för användning av Admin Console i din webbläsare
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Admin Console är ett webbprogram som kan köras i många webbläsare. Eftersom webbläsare ibland kan skilja sig, kanske du har nytta av följande information för att köra Admin Console på rätt sätt.
En fullständig lista över webbläsare som stöds finns i Systemkrav för FileMaker.
Om du klickar på knapparna Bakåt, Framåt eller Uppdatera i din webbläsare kommer Admin Console att avslutas och inloggningssidan visas. Alla ändringar i Admin Console som inte har sparats försvinner och du måste logga in igen.
Din webbläsare kanske visar ett säkerhetsmeddelande när du försöker öppna FileMaker Server Hjälp, startsidan eller sidan för teknologitest. Då detta är normalt klickar du på alternativet för att fortsätta till sidan. Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server innehåller mer information om SSL-certifikaten som används av FileMaker Server.
Om blockering av popup-fönster är aktiverat i webbläsaren kan ett meddelande om blockering av popup-fönster visas när Admin Console försöker öppna ett fönster. Ett meddelande om blockering av popup-fönster kan visas:
när du försöker öppna FileMaker Server Hjälp, startsidan eller sidan för teknologitest
när du exporterar innehåll från fönstret Loggvisare
när du sparar en inställningsfil för scheman och grupper
när du hämtar databasfiler
Ändra webbläsarens inställningar för blockering av popup-fönster för att tillåta att dessa fönster visas.
När du hämtar en fil, med exempelvis kommandot Ladda ned databas, varierar standardplatsen för nedladdningar och dialogrutan som visas mellan olika webbläsare. Mer information finns i Ladda ned värdbaserade filer.
När en inställningsfil för scheman och grupper ska läsas in skiljer sig navigeringen för att välja filen beroende på vilken webbläsare du använder.
Med Loggvisaren kan du exportera den aktuella listan till en fil. Vanligtvis sparas filen automatiskt i webbläsarens mapp för hämtade filer, men webbläsaren kan låta dig välja plats. Mer information finns i Visa loggfilsposter.
Admin Console visas alltid på det språk som används i webbläsaren som du startade det i.
Relaterade avsnitt 
Starta Admin Console