Planera administrationsuppgifter > Köra ett schema manuellt
 
Köra ett schema manuellt
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan köra ett schema manuellt även i situationer då det inte kommer att köras automatiskt eller när det är inaktiverat. Till exempel kan du köra ett schema manuellt när:
När du har inaktiverat ett visst schema genom att avmarkera Aktiverad.
När du har inaktiverat alla scheman genom att avmarkera Tillåta att aktiverade scheman körs.
En schemalagd aktivitet har inaktiverats på grund av att den sista planerade körningen redan har inträffat. Kolumnen Senast slutförda uppdateras med den senaste tiden då schemat slutfördes. Kolumnen Nästa körning innehåller fortfarande Inaktiverad.
Så här kör du ett schema manuellt:
1. Klicka på Scheman och välj sedan ett schema i listan.
2. Klicka på Menyn Schema i Admin Console och välj sedan Kör ett schema nu.
Kolumnen Senast slutförda visar innevarande datum och tid för datorn som FileMaker Server körs på. Statusen visar OK om schemat kunde kördes ordentligt.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan köra scheman för databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Aktivera och inaktivera scheman
Planera administrationsuppgifter