Planera administrationsuppgifter > Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema > Exempel på upprepade scheman
 
Exempel på upprepade scheman
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Följande exempel visar hur scheman fungerar när de körs mer än en gång. För ett schema som skapades och aktiverades kl. 16:30 idag, och om det är fredag idag:
 
Ett schema som har definierats på detta sätt
Körs på följande tider
Ett Dagligt schema som körs en gång per dag kl. 17:00, med slutdatumet 31/12/2016
Första gången är kl. 17:00 idag, fredag.
Nästa gång är kl. 17:00 i morgon, lördag.
Schemat fortsätter att köras en gång om dagen kl. 17:00, med den sista körningen kl. 17:00 den 31/12/2016.
Ett Dagligt schema som körs varje timme med starttiden 09:00 och sluttiden 17:00, utan angivet slutdatum
Första gången är kl. 17:00 idag, fredag.
Följande gånger är kl. 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 och 17:00 imorgon, lördag.
Schemat fortsätter att köras dagligen, varje timme från kl. 09:00 till och med kl. 17:00.
Ett Veckoschema som körs en gång i veckan kl. 17:00, varje fredag, med slutdatumet 31/12/2016
Första gången är kl. 17:00 idag, fredag.
Nästa gång är kl. 17:00 nästa fredag.
Schemat fortsätter att köras en gång varje fredag kl. 17:00, den sista gången kl. 17:00 30/12 2016 (den sista fredagen före slutdatumet).
Schemat Var x dag som körs var tredje dag varje timme, med starttiden 09:00 och sluttiden 17:00, utan angivet slutdatum
Första gången är kl. 17:00 idag, fredag.
Nästa gång är nästa måndag kl. 09:00, och varje timme den dagen till och med kl. 17:00.
Schemat fortsätter att köras var tredje dag, varje timme från kl. 09:00 till och med kl. 17:00.
Kommentar
Start-/slutdatum och start-/sluttider är inberäknade. Den sista gången ett schema kan köras är vid den schemalagda sluttiden på det schemalagda slutdatumet.
Starttiden och sluttiden för ett schema måste ligga inom samma dag. Om du vill att ett schema ska köras flera gånger över natten ska du skapa två scheman. Till exempel, om du vill säkerhetskopiera databaser varje timme mellan kl. 21:00 och 05:00 med start varje fredag kväll och som kör under natten till fredagen ska du skapa ett schema som säkerhetskopierar varje fredag, varje timme, med start kl. 21:00 och som slutar kl. 23:00, och ett annat schema som säkerhetskopierar varje lördag, med start kl. 00:00 och som slutar kl. 05:00.
Schemat börjar köras vid den angivna tidpunkten men det kan hända att det måste vänta tills andra scheman slutförs innan det kan fortsätta. Om de andra schemana tar för lång tid, kan det hända att schemat inte hinner slutföras innan nästa planerade körning ska börja. Om detta händer hoppas nästa planerade körning över.
Relaterade avsnitt 
Välja schemafrekvensen och inställningar för repetition
Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema
Planera administrationsuppgifter