Planera administrationsuppgifter > Aktivera och inaktivera scheman
 
Aktivera och inaktivera scheman
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du kan aktivera och inaktivera specifika scheman eller aktivera och inaktivera alla scheman på en gång. I fönstret Scheman klickar du på Kryssruteikon och väljer önskat kommando.
 
För att
Gör så här
Aktivera en schemalagd aktivitet när du skapar eller redigerar den
Om du använder guiden Schema för att skapa ett schema kan du aktivera schemat när du definierar det.
Aktivera en schemalagd aktivitet som har varit inaktiverad
I fönstret Scheman väljer du Aktiverad bredvid schemats namn.
Du kan också markera schemat i listan och sedan klicka på Kryssruteikon och välja Aktivera markerat schema.
Obs!  Om schemats sista körningstid redan har förflutit måste du redigera körningstiden innan det kan aktiveras igen.
Inaktivera ett markerat schema
Avmarkera kryssrutan till vänster om schemats namn i fönstret Scheman.
Du kan också markera schemat i listan och sedan klicka på Kryssruteikon och välja Inaktivera markerat schema.
Hindra alla schemalagda aktiviteter från att köras
Avmarkera Tillåt att scheman körs i fönstret Scheman.
Detta alternativ är praktiskt när man utför administrativa uppgifter på serverdatorn.
Den här inställningen åsidosätter inställningarna för enskilda planer som du har aktiverat.
Tillåta att aktiverade schemalagda aktiviteter körs
Markera Tillåt att scheman körs i fönstret Scheman.
En bock visar att alla planerade uppgifter som är markerade var och en för sig i listan över planerade uppgifter är aktiverade.
Planerade uppgifter som har inaktiverats var och en för sig aktiveras inte igen förrän du aktiverar dem en och en.
Obs!  Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan aktivera eller inaktivera scheman för databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Köra ett schema manuellt
Planera administrationsuppgifter