Lägga till alternativ för databasstängning
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
1. I textrutan skriver du in meddelandet som ska skickas till klienterna innan de kopplas från.
Klienterna ser en dialogruta med ditt meddelande som ber dem bryta anslutningen till filen.
2. På menyn Fördröjningstid anger du antal minuter från det att meddelandet skickas tills dess att klienterna kopplas från.
När fördröjningstiden har förflutit kopplar FileMaker Server från eventuella återstående klienter och stänger de markerade databaserna.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter