Välja användare att skicka ett meddelande till
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Du väljer användare genom att välja en eller flera databaser. Alla FileMaker-klienter som är anslutna till en av dessa databaser kommer att få meddelandet.
 
Välj
För att
Alla FileMaker-klienter (alla databaser)
(Serveradministratörer) Skicka ett schemalagt meddelande till alla FileMaker-klienter som är anslutna till värdbaserade databaser.
(Gruppadministratörer) Skicka ett schemalagt meddelande till alla FileMaker-klienter som är anslutna till värdbaserade databaser i din administratörsgrupp. Se följande anmärkning.
FileMaker-klienter till databaser i mappen
Skicka ett schemalagt meddelande till FileMaker-klienter som är anslutna till delade databaser i en angiven mapp. Se följande anmärkning.
FileMaker-klienter till en vald databas
Skicka ett schemalagt meddelande till FileMaker-klienter som är anslutna till en specifik delad databas.
Obs!  Om du är gruppadministratör och din serveradministratör inte har angett standarddatabasmappen eller den extra databasmappen för din administratörsgrupp, är alternativet FileMaker-klienter av databaser i mappen inte tillgängligt. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser
Planera administrationsuppgifter